Att ordna ett evenemang

Servicetorgen erbjuder gratis lokaler för evenemang som är öppna för allmänheten.

På servicetorget i Iso Omena kan du boka

  • fem olika slags mötesrum
  • bibliotekets scen Stage

På servicetorget i Kalajärvi kan du boka

  • en stor sal
  • ett undervisningsrum
  • ett arbetsrum
  • ett mötesrum.

Bokning av lokaler

Anvisningar för företag och samfund

Företag och samfund är välkomna att testa och utveckla sina produkter och tjänster på servicetorgen, tillsammans med Esboborna. Det är dock förbjudet att utöva

  • politiska valkampanjer (med undantag av korta tillställningar i samband med att en valkampanj kör igång)
  • kommersiell verksamhet, såsom marknadsföring och försäljning.