Att ordna ett evenemang

Servicetorgen erbjuder gratis lokaler för evenemang som är öppna för allmänheten.

På servicetorget i Iso Omena kan du boka

 • fem olika slags mötesrum
 • bibliotekets scen Stage

På servicetorget i Kalajärvi kan du boka

 • en stor sal
 • ett undervisningsrum
 • ett arbetsrum
 • ett mötesrum.

Bokning av lokaler

Anvisningar för företag och samfund

Företag och samfund är välkomna att testa och utveckla sina produkter och tjänster på servicetorgen, tillsammans med Esboborna. Det är dock förbjudet att utöva

 • politiska valkampanjer (med undantag av korta tillställningar i samband med att en valkampanj kör igång)
 • kommersiell verksamhet, såsom marknadsföring och försäljning.

Servicetorget i Iso Omena:
Anvisningar för den som ordnar evenemang eller möten

På finska:

Kom ihåg:

 • Bekanta dig med de olika lokalerna på tjänsten Varaamo. Också mötesrummen på servicetorget i Iso Omena bokas via Varaamo.
  • Läs anvisningen för lokalen som du valt noggrant.
  • Scenen Stage och Träffpunkten bokas enligt anvisningen i Varaamo per e-post, i god tid före evenemanget. Personalen går igenom bokningarna och kontrollerar bland annat att ditt evenemang passar för lokalens användningsändamål.
  • Om du behöver till exempel apparater för ljudåtergivning eller annan teknik, kontakta personalen på servicetorget i Iso Omena i förväg. Noggrannare anvisningar och kontaktuppgifter för varje lokal finns i Varaamo.
 • När du har bokat en lokal, kom ihåg att marknadsföra ditt evenemang om det är öppet för allmänheten. Bra informationskanaler är bland annat evenemangskalendern på esbo.fi och Facebook. Nedan finns anvisningar (på finska) som hjälper dig att få synlighet för ditt evenemang också i servicetorgets informationskanaler: