Esbo testar en rådgivningstjänst för invandrare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
22-12-2020 kl. 13.54

Esbo stad har startat en ny rådgivningstjänst för invandrare. Försöket pågår till slutet av augusti 2021. Det var tänkt att rådgivningspunkten för invandrare skulle ha öppnat på servicetorget i Iso Omena i december, men på grund av coronaepidemin startades tjänsten elektroniskt.

Medarbetarna är på plats på servicetorget genast när coronaläget lättar och det åter är tryggt att betjäna kunder ansikte mot ansikte.

Vägledning om offentliga tjänster

Vid rådgivningspunkten för invandrare arbetar strax under tio medarbetare med yrkesbakgrund inom social- och hälsovårdstjänsterna, sysselsättningstjänsterna och kundtjänst. Teamet vägleder kunderna på finska, svenska, engelska och kurdiska och via telefontolktjänsten även på andra språk. Vägledning ges inom följande områden:

  • Småbarnspedagogik (dagvård)
  • Studier och arbete
  • Socialtjänster och -förmåner
  • Hälsa och välfärd
  • Boende
  • Hjälp med att fylla i blanketter
  • Hjälp med myndighetsärenden

Tjänsten har öppet måndag till torsdag klockan 10–16 och på fredagar klockan 9–12 per telefon på numret 040 636 8097. På servicetorget i Iso Omena öppnas tjänsten tidigast 11.1.2021 eller när coronarestriktionerna hävs.

Tjänster vid en lucka stöder integrationen

Ungefär 19 procent av Esboborna har ett annat modersmål än finska eller svenska. Esbo anser att rådgivningstjänsten för invandrare stöder en effektiv integration i det finländska samhället.

För Esbo stad blir invandrarnas integration och sysselsättning viktigare varje år, eftersom antalet invandrare och deras andel av befolkningen ökar kraftigt. Det förutspås att om femton år är över en tredjedel av invånarna i Esbo i arbetsför ålder personer med främmande modersmål.

Rådgivningstjänsten för invandrare har som mål ett erbjuda invandrarna en tjänst enligt principen för en lucka.

”När vi kan hjälpa med flera ärenden under ett telefonsamtal eller besök, sparar både kunden och stadens medarbetare tid. Samtidigt får vår egen personal en omfattande introduktion i stadens serviceutbud. Idén är i hög grad lik den som servicetorgen i Esbo bygger på och därför är just servicetorget i Iso Omena en utmärkt plats för tjänsten”, säger projektchef Satu Venhola.

Tjänsten är åtminstone i början tidsbunden och pågår fram till 31.8.2021. Merparten av finansieringen kommer från projektfinansiering som arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar för utveckling av väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare. ANM har beviljat finansiering till sammanlagt 21 kommuner eller samkommuner.

”Vårt mål i Esbo är att utveckla invandrartjänsterna samtidigt med alla de tjänster som stadens kundtjänst erbjuder. Vi vill inte skapa en egen servicestig för en del av invånarna – därför bedrivs tjänsten inom stadens kundtjänst och fysiskt på servicetorget i Iso Omena där sektorsövergripande samarbete redan är vardag”, säger Venhola.

Ytterligare information

Projektchef Satu Venhola, tfn 043 827 3484, satu.venhola@espoo.fi