Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
26-03-2020 kl. 10.59

När många offentliga aktörer nu har upphört med närkontakter eller åtminstone begränsat dem till ett minimum, står många av oss inför en ny utmaning: hur ska man klara av att sköta kontakter på distans, om man aldrig tidigare gjort det? Vi samlade information om vad allt som kan skötas med olika apparater. 

I detta undantagstillstånd är det bra att vara uppfinningsrik: om du till exempel ska lämna in en kopia av ett papper och du inte har en skanner eller kopiator, kan du ta reda på om det duger med ett fotografi, som du sedan kan skicka per e-post eller på en webbtjänst. 

Om du har en telefon att ringa med: 

 • Många saker kan du åtminstone delvis sköta per telefon: du kan avboka, flytta och boka tider; du kan beställa hem produkter och tjänster och du kan be om förlängd tid att betala fakturor till staden. 
 • Du får information om Esbo stads tjänster och sätten att uträtta ärenden under undantagstillståndet på numret 09 8165 7070 mån–fre kl. 8–16. 

Om du har en smarttelefon, pekplatta eller dator med nätanslutning: 

 • Med smarttelefon kan du tryggt uträtta ärenden med såväl banker, försäkringsbolag, nätbutiker som den offentliga förvaltningen. 
 • Telefonen måste ha en nätanslutning. Om du inte har nätanslutning på din apparat, måste du gå till en plats där det finns ett öppet trådlöst nätverk (wifi).  Sådana platser är Esbo stads servicepunkter, av vilka en del är öppna också under undantagstillståndet. 
 • Om ditt ärende är privat, till exempel något som gäller din hälsa eller utkomst, måste du logga in på webbtjänsten med stark autentisering. Inom den offentliga förvaltningen krävs detta i allmänhet. Det vanligaste sättet är att använda koderna för nätbanken. Läs mera: Stark autentisering för nätärenden (suomi.fi). 

Om du har e-postadress och koder för inloggning på nättjänster, men inte egen apparat eller nätanslutning: 

 • Om du inte har symtom på förkylning eller influensa och inte hör till en riskgrupp (Läs mera på  Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19, THL) kan du komma till Esbo stads öppna servicepunkter. Kontrollera Servicepunkternas öppettider innan du kommer. 
 • På alla servicepunkter kan du använda Esbo stads trådlösa nätverk (wifi) gratis.  
 • Datorer, kopiatorer och skrivare för kunderna kan användas på alla andra öppna servicepunkter utom på servicetorget i Iso Omena. 
 • På de öppna servicepunkterna får du vid behov hjälp med att fylla i blanketter och liknande. 

Be om hjälp av familjen eller en bekant 

Ju mångsidigare apparater du har hemma, desto mer ärenden kan du sköta på distans. Om du inte kan skaffa en lämplig apparat eller har svårt att använda den, kan någon som du litar på sköta många ärenden åt dig – vid behov med fullmakt. 

Fråga i första hand någon i familjen. Du kan också få hjälp med att använda en apparat som du redan har men som du inte använt.  

Under normala förhållanden kan du få personlig handledning bl.a. på Esbo stads servicepunkter och bibliotek. Under undantagstillståndet på grund av coronaviruset kan staden tyvärr inte erbjuda sådana personliga tjänster på platsen på grund av smittrisken. 

Nyttiga tips