Hur står det till på servicetorgen under undantagsförhållanden?

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-03-2020 kl. 9.28

Liksom många andra finländare har en stor del av personalen på servicetorgen i Esbo bytt till distansarbete med anledning av coronaviruset. Man får inte vistas på servicetorgen tillsvidare, men det är tillåtet att uträtta sina ärenden på de enheter som är öppna. Servicetorgens verksamhet har dock inte slutat. Man kan uträtta ärenden per distans, till exempel per telefon, e-post eller chat.

Vi berättar i vår nya Facebook-serie om hur undantagsförhållandena på grund av coronaviruset påverkar vardagen för vår personal och servicen på servicetorgen. 

Den första i tur är koordinatorn för servicetorget i Iso Omena, Suvi Jäntti:

  • Vem är du och vad gör du normalt på servicetorget i Iso Omena?

”Jag heter Suvi Jäntti och arbetar som koordinator för servicetorget. Jag ansvarar för att vardagen flyter vad gäller lokaler, säkerhet och samarbete mellan enheterna.”

  • Hur har undantagsförhållandena som coronaviruset orsakat förändrat din vardag på jobbet?

”Undantagsförhållandena har krävt mycket kommunikation med personalen och intressegrupperna och mycket praktiska arrangemang. Den största förändringen är säkert mitt fysiska läge: i framtiden kommer jag allt mer arbeta hemifrån. Om undantagsförhållandena fortsätter, kommer jag säkert hålla utbildning med distansförbindelser. Vi har redan börjat med distansmöten. Att jobba hemma medför också särskilda, små utmaningar, eftersom vår fyraåring är jätteintresserad av mamma som skriver på datorn. Hans uppmärksamhet väcks särskilt när mamma talar i telefon eller håller ett distansmöte.”

  • Hurdana hälsningar skickar du till kunderna på servicetorgen under dessa undantagsförhållanden?

”Vår verksamhet förändras fortfarande från dag till dag, så det lönar sig att läsa den färskaste informationen på vår webbsida: esbo.fi/servicetorgen. Servicen har inte tagit slut även om man inte kan uträtta ärenden på plats. Många ärenden kan man sköta på avstånd: antingen per telefon eller på webben. Jag önskar er alla krafter och tålamod. Ofta kan hot även öppna nya möjligheter. Vi klarar oss genom det här tillsammans.”


Det första avsnittet publiceras undantagsvis också på webbsidan. Följ serien i fortsättningen på vår Facebook -sida.