Mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena och mentalvården hjälper föräldrar tillsammans

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-10-2020 kl. 12.46

Mödra- och barnrådgivningen samt mental- och missbruksvården som finns på servicetorget i Iso Omena har tillsammans utvecklat en ny tjänstemodell. Tack vare modellen kan rådgivningsbyråns hälsovårdare nu lättare konsultera en psykolog om hen känner speciell oro över en förälder i en familj som väntar barn eller nyss fått barn. Tjänstemodellen utsågs till vinnare i den innovationstävling som servicetorget i Iso Omena ordnade.

Tjänsten är avsedd för gravida eller för mödrar med barn under ett år och deras partner. Oron kan ha sitt upphov i förälderns psykiska välbefinnande i allmänhet, men den bakomliggande orsaken kan också ha många olika skäl, till exempel ett särskilt behov av samtalsstöd på grund av abort, fosterdöd, missfall eller en bakgrund med behandling för barnlöshet. Efter att hälsovårdaren kontaktat psykologen kan psykologen vid behov kontakta klienten. En eventuell fortsättning planeras tillsammans.

Det fanns ett behov för möjlighet att konsultera en psykolog, eftersom det är viktigt att försäkra sig om att klienter för vilka man känner en särskild oro blir erbjudna rätt tjänster vid rätt tidpunkt och att klienten verkligen får en tid hos den tjänst hen behöver. Genom tjänsten ville man stöda att denna särskilda riskgrupp hänvisas till mentalvårdstjänster. Om en hälsovårdare har misstankar om aktuella och akuta symtom på mentala problem är det viktigt att vårdbehovet kan bedömas snabbt och vården inledas, liksom att vårdkedjan inte har några avbrott. Ibland har klienter inte kraft att själva söka sig till vård och behöver då stöd med detta.

Innovationer med klienternas bästa i sikte

När rådet för servicetorgets innovationstävling valde ut en vinnare, motiverade de beslutet med att målgruppen är viktig och vården har en omfattande inverkan, servicekedjan blir smidigare och det helhetsmässiga servicebehovet kartläggs med hjälp av multiprofessionellt samarbete. Dessutom såg man i tjänstemodellen potential att utvidga den till exempel till andra klientgrupper som är mål för särskild oro.

”I årets tävling betonades klientorienteringen starkt. Jag märker att tävlingslagen verkligen gett sig in för att kläcka idéer där klienten utgör en utgångspunkt, i stället för förvaltningen”, säger servicetorgskoordinator Suvi Jäntti.

Servicetorget i Iso Omena ordnade nu för andra gången en intern innovationstävling för sina enheter. Inspirationen till tävlingen kom från stadsdirektörens innovationstävling som täcker hela stadsorganisationen och med vilken staden vill utveckla tjänster för Esbobornas bästa.

Innovationstävlingen är ett praktiskt exempel på det multiprofessionella utvecklingsarbete som utförs på servicetorget. I centrum för servicetorgskonceptet finns utvecklingen av tjänster och samarbete tillsammans med enheterna och de övriga intressentgrupperna. Genom samarbete är det möjligt att skapa ännu mer verkningsfulla tjänster. Då servicetorgen är som bäst utgör de innovationsplattformar som hjälper nya idéer att födas och där idéerna också smidigt kan testas.

Mer information

servicetorgskoordinator Suvi Jäntti, servicetorget i Iso Omena, Esbo stad, tfn 040 579 4840, suvi.jantti@esbo.fi