Servicetorgen uppmuntrar till distansservice – kolla undantag i nyheten

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
16-03-2020 kl. 17.00

Senast uppdaterat 8.5.2020

Servicetorgen i Iso Omena och i Kalajärvi uppmuntrar sina kunder att använda digitala servicekanaler så mycket som möjligt. På så sätt vill servicetorgen för sin del förebygga spridningen av coronaviruset.

Vi uppdaterar denna nyhet allteftersom situationen gällande servicen på servicetorgen förändras.

Iso Omena: öppettider förkortats

Servicetorget i Iso Omena har förkortat sina öppettider så att hela lokalen stängs när den sista serviceenheter stänger sig. Man får komma in i lokalen endast då man är på väg till en av de enheter som håller sig öppna (hälsostationen, mentalvård och missbruksvård, mödra- och barnrådgivningen, laboratoriet och röntgen samt biblioteket från och med 11.5 gällande utlåning av material).

Öppettiderna som gäller tills 31.5.2020:

 • mån–fre klo 8–18 (laboratoriet öppnas kl. 6.45, men resten av servicetorget kl. 8)
 • lör kl. 10–18 (endast biblioteket som lånar ut och tar emot material)
 • sön stängd.

Kalajärvi: öppettider förkortats

Servicetorget i Kalajärvi har förkortat sin öppettid. De ällmänna lokalerna på servicetorget är öppna tillsvidare mån–fre  kl. 8–18.

Undantag i olika servicen på servicetorgen

På servicetorgen betjänar följande enheter undantagsvis:

 • Biblioteken (servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi) börjar låna ut och ta emot material från och med 11.5.2020: biblioteket i Iso Omena mån–lör kl. 10–18 och biblioteket i Kalajärvi mån–fre kl. 11–18. Man får tillbringa sin tid på biblioteket som vanligt först från och med den 1.6.2020, så uträttandet av ärenden sker under maj månad genom specialarrangemang.
 • Kalajärvi servicepunkt (servicetorget i Kalajärvi) betjänar enligt sina normala öppettider. Mattby servicepunkt (servicetorget i Iso Omena) har stängts – den kan öppnas 1.6.2020.
  • Det är fortfarande möjligt att skriva ut och kopiera nödvändiga papper på Kalajärvi, Hagalunds och Esbo centrums servicepunkter. På de öppna servicepunkterna får du vid behov råd bland annat om att fylla i blanketter.
 • FPA:s servicepunkt (servicetorget i Iso Omena) är stängd liksom alla FPA:s serviceställen i huvudstadsregionen och Kervo, men FPA börjar avveckla undantagsarrangemangen från och med 14.5.2020. Man kan lämna ansökningar och annan post till FPA:s postlåda på servicetorget i Iso Omena – lådan töms varje dag.
  • Vid specialfall då kunden inte kan sköta sitt ärende per telefon eller på nätet kan FPA komma överens om en tid, då kunden besöker servicestället.
  • FPA betjänar nu huvudsakligen per telefon och rekommenderar e-service som du hittar på www.kela.fi. Du kan också reservera en samtalstid: www.kela.fi/web/sv/boka-tid.
  • Mer information i FPA:s nyhet.
 • Servicetorget för sysselsättning (servicetorget i Iso Omena) har stängt sina serviceställen men betjänar per telefon och e-post mån−tors kl. 10−15.
 • Startpunkten i Navigatorhuset (servicetorget i Iso Omena) ger råd och handledning per telefon.
  • Servicetiden är mån, ons och fre kl. 12–16 samt tis och torsk l. 10–16.
  • Telefonnumren 040 126 7513 och 043 825 7607.
 • Till hälsostationen (servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi) kan du komma endast med tidsbokning. Hälsostationen i Iso Omena betjänar mån−fre kl. 8−16.
  • Mer information i nyheten om hälsostationerna i Esbo.
 • Rådgivningsbyråns (servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi) läkartider begränsas, klienterna kontaktas separat.
  • Till rådgivningsbyrån får man inte komma i stora skaror, så att antalet klienter i väntrummen inte blir för stort. Vi kan inte heller ta in andra än de som undersöks och en vårdnadshavare i mottagningsrummet. Vi strävar efter att anlita tolkar på distans.
  • Mer information:
 • Tandkliniken på servicetorget i Kalajärvi har stängts tills vidare. 
 • HUSLAB-laboratoriet (servicetorget i Iso Omena) betjänar med tidsbokning och är stängt på lördagar (öppet mån–fre kl. 6.45–16).
  • Du kommer väl till laboratoriet precis just innan din bokade tid, och kom helst utan ledsagare om det bara är möjligt.
  • Jourpatienter och kunder som tagit prov hemma betjänas fortfarande med könummer.
  • Boka tid på webben eller tfn 09 471 86800 (mån–fre kl. 7.30–15.30).
 • HUS-bilddiagnostik dvs. röntgen (servicetorget i Iso Omena) betjänar tillsvidare mån–fre kl. 8–16.

Esbo stads allmänna rådgivningsnummer och chattjänst hittar du på adressen www.esbo.fi/kundtjänst.

Offentliga evenemang har ställts in och bokningar av möteslokaler har avbokats

Offentliga evenemang på servicetorgen i Iso Omena och Kalajärvi har tills vidare ställts in. Vår personal kontaktar utomstående evenemangsarrangörer och avbokar eller flyttar fram tidpunkterna för evenemang.

Också bokningarna av möteslokalerna för grupper på båda servicetorgen har ställts in till slutet av maj – så länge som biblioteken öppnas helt och hållet (1.6.2020). Vår personal har kontaktat dem som bokat lokaler.

Städningen effektiviseras på servicetorgen, liksom i alla stadens offentliga lokaler samt på service- och verksamhetsställen och det ges anvisningar om god hygien. Handskakning ersätts med andra hälsningar.

Läs aktuella nyheter om coronaviruset på adressen: www.esbo.fi/coronaviruset.

Mer information

Nyheten publicerades ursprungligen 16.3.2020. Uppdaterad vad gäller 

 • biblioteket 17.3.2020
 • FPA och Startpunkten i Navigatorhuset 18.3.2020
 • öppettider på servicetorget i Iso Omena 20.3.2020
 • servicepunkterna, rådgivningsbyråerna och tandkliniken 25.3.2020
 • servicepunkterna och laboratoriet 26.3.2020
 • hälsostationen i Iso Omena 27.3.2020
 • FPA, HUS-bilddiagnostik och servicetorget i Kalajärvi 30.3.2020
 • servicepunkten samt lördagsstängningen på servicetorget i Iso Omena 1.4.2020
 • laboratoriet 17.4.2020
 • öppettider på servicetorget i Iso Omena 20.4.2020
 • möteslokaler 29.4.2020
 • öppettider av biblioteken i Iso Omena och Kalajärvi, FPA och servicetorget i Iso Omena 8.5.2020.