Innovationsplattform

Servicetorget i Iso Omena är en innovation i sig men det fungerar också som en öppen innovationsplattform – liksom också övriga servicetorg som utvecklas med utgångspunkt i Esbokonceptet. Det här innebär att utvecklingen av servicetorgen har öppnats för utomstående aktörer, såsom företag, samfund, läroanstalter och kommuninvånare. Målet är att alla partner drar nytta av samarbetet.

Verksamheten kring innovationsplattformar inleddes på servicetorget i Iso Omena som en del av projektet 6Aika Öppna innovationsplattformar. Erfarenheterna och resultaten av projektet har sammanställts i produktgruppen Make with Espoos finskspråkiga publikation Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana.

I den beskrivs hur andra Make with Espoo-verktyg, såsom KuntaKanvas och handboken för samutveckling, har utnyttjats vid utvecklingen av servicetorget i Iso Omena till en innovationsplattform.

Det blir lättare att delta i servicetorgets verksamhet när plattformens affärsverksamhetsmodell, ledningssystem och lokaler samt verksamhetens mål har beskrivits tydligt. I slutet av varje kapitel finns ett kort sammandrag över vad man lärt sig från servicetorget under dess första verksamhetsår.

I publikationen finns information om

  • hur man öppnar de offentliga tjänsterna för innovationsverksamhet
  • hur man utvecklar en egen innovationsplattform
  • möjligheter som stadens plattformar erbjuder företagen.

Kontaktperson: Veera Vihula, veera.vihula@esbo.fi

6Aika-logon