Skolelever får mer utrymme vid servicetorget i Kalajärvi

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-01-2021 kl. 8.55

Eleverna i årskurserna 1–6 i Kalajärven koulu kommer att använda lokaler vid servicetorget i Kalajärvi medan byggandet av en ny skola pågår från 1.2.2021. Skolbespisningen ordnas i undervisningssalen Ahti och gymnastiklektionerna i Kalajärvisalen.

Den nya skolbyggnaden för Kalajärven koulu blir färdig sommaren 2023. Byggnadsprojektet inleds i februari med flyttning av teknik, och av denna anledning kan lokalerna för årskurserna 7–9 inte användas längre. Kalajärven koulu har elever i årskurserna 1−9.  Eleverna i årskurserna 7–9 har sedan hösten undervisats i Järvenperän koulu.

På grund av byggnadsprojektet behöver eleverna i åk 1–6 nya lokaler, i synnerhet för gymnastiklektioner och måltider. Tillfälliga, ersättande lokaler hittades nära skolan, på servicetorget som står tomt på grund av coronapandemin. För närvarande byggs lunchköket om för Esbo Catering Ab:s behov. Esbo Caterings köksverksamhet flyttar från Kalajärven koulu till servicetorgets kök.

”Under coronavirusepidemin har användningen av våra lokaler minskat, eftersom hobbygrupperna varit tvungna att hålla paus. Att skoleleverna utnyttjar servicetorget gynnar således alla: de tomma lokalerna får nytt liv och skolan fann lokaler i närheten”, konstaterar servicekoordinator Päivi Peltomaa som ansvarar för servicetorgets verksamhet.

Skoleleverna vid Kalajärven koulu använder servicetorget som ersättande lokal tills nybyggnaden är färdig, vilket uppskattas vara om två till tre år.

Bara coronarestriktionerna kan slopas blir kvällstiderna för lokalerna Katiska och Apaja på servicetorget samt Kalajärvisalen åter tillgängliga för alla kommunbor. Till bokningstjänsten Varaamo.

Säkerheten uppmärksammad på många sätt

Från början av februari serverar Esbo Catering skollunch dagligen på servicetorget för 240–300 elever. Servicetorget kök betjänar tillsvidare endast skolelever.

Säkerheten har uppmärksammats på många sätt. Det har märkts ut egna rutter och klädknaggar för eleverna när de anländer till matsalen. I matsalen äter elever från två klasser samtidigt, med beaktande av säkerhetsavstånd.

Servicetorget har fått frågor om inte köket också kunde utnyttjas till exempel för att ordna måltider för pensionärer. Tyvärr kan sådana arrangemang inte genomföras, eftersom kökets hela kapacitet går åt till skolbespisningen.

”Däremot har servicetorgets pizzeria planer på att utveckla sina tjänster till att omfatta bufféservering genast när coronavirusläget förbättras, och man vill också beakta pensionärernas önskemål”, berättar Peltomaa.

Mer information