Vad är ett servicetorg?

Servicetorgen, som utvecklats i Esbo, bygger på ett nytt koncept för offentliga tjänster. Målet är att göra det lättare för kommuninvånarna att uträtta dagliga ärenden. Servicetorgen samlar ihop de centrala tjänsterna för invånare på ett och samma ställe, på ett sektorövergripande, högklassigt och kostnadseffektivt sätt. 

Servicetorget i Iso Omena

Det första servicetorget i Esbo, servicetorget i Iso Omena, öppnade i augusti 2016. Det ligger i Mattby, på tredje våningen av köpcentret Iso Omena.

På servicetorget i Iso Omena hittar du:

 • ett bibliotek
 • en av stadens servicepunkter
 • ungdomstjänster
 • servicetorget för sysselsättning
 • en rådgivningsbyrå
 • en hälsostation
 • mental- och missbruksvård
 • FPA
 • HUS laboratorium och bilddiagnostik.

Dessutom finns lokaler som är avsedda för kommuninvånarna: fem rum som passar för grupparbeten och möten och dessutom scenen Stage.

Servicetorget i Kalajärvi

Kalajärvis närservicecentral omvandlades till ett servicetorg i början av år 2020. Servicetorget ligger i Kalajärvi lokalcentrum i norra Esbo.

På servicetorget i Kalajärvi hittar du:

 • ett bibliotek
 • en rådgivningsbyrå
 • en hälsostation
 • en av stadens servicepunkter
 • en tandklinik.

Dessutom finns fyra lokaler som är avsedda för invånarna: en stor sal, ett undervisningsrum, ett arbetsrum och ett mötesrum.