Bokning av lokaler

Du kan boka en lokal på servicetorget för ett evenemang eller ett möte. Det är i regel gratis att använda våra lokaler, men av företag uppbär vi en liten avgift.

På servicetorget i Iso Omena hittar du 

  • fem rum som lämpar sig för grupparbeten och möten
  • scenen Stage.

Du kan boka servicetorgets lokaler och apparater i bibliotekets Paja på tjänsten Varaamo. En del av lokalerna kan du boka endast per e-post – anvisningarna finns intill uppgifterna för varje lokal i Varaamo. Nyckeln till det rum du bokat får du av ordningsvakterna vid infodisken.

På servicetorget i Kalajärvi hittar du

  • en stor sal: Kalajärvisalen
  • ett undervisningsrum Ahti
  • ett arbetsrum Katiska
  • ett mötesrum Apaja.

Du kan boka lokalerna på Kalajärvi servicetorg på tjänsten Varaamo. Nyckeln till rummet du bokat får du av vaktmästaren.

Vill du göra en specialbokning till exempel för ett veckoslut, kontakta oss per e-post: kalajarvi.palvelutori@espoo.fi.

Anvisningar för företag och samfund

Företag och samfund är välkomna att testa och utveckla sina produkter och tjänster på servicetorgen, tillsammans med Esboborna. Det är dock förbjudet att utöva

  • politiska valkampanjer (med undantag av korta tillställningar i samband med att en valkampanj kör igång)
  • kommersiell verksamhet, såsom marknadsföring och försäljning.