Tjänsterna på servicetorget i Iso Omena

Kartan över servicetorget i Iso Omena

Öppettider som gäller tills vidare

Servicetorget i Iso Omena har öppet mån–fre kl. 7–21, lör kl. 8–18 och sön kl. 11–18.

Hälsostationen

Hälsostationen i Iso Omena betjänar tills vidare endast med tidsbokning (inga patienter med luftvägssymtom).

 • Öppettider:
  • till 5.6.2020 mån–fre kl. 8–16
  • 8–26.6.2020 mån–tors kl. 8–18, fre kl. 8–16
  • från 29.6.2020 mån–fre kl. 8–16.
 • Hälsostationernas tidsbokning mån–fre kl. 7–18 på tfn 09 816 34500.
 • Hälsostationernas webbtidsbokning
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Det finns videomottagningstider för jourhavande sjukskötare. Gå till tidsbokningen: espoo.terveytesi.fi

Mödra- och barnrådgivningen

Mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena betjänar Esbobor från Olars och Mattby.

 • Rådgivningsbyrån betjänar tills vidare endast med tidsbokning mån–fre kl. 8–16 (till 17.8.2020). Högst en person får följa med kunden till mottagningen.
 • Boka tid per telefon på tfn 09 816 22800 (vardagar kl. 8.30–14.30).

Biblioteket

Bibilioteket i Iso Omena är öppet samtidigt som servicetorget: mån–fre kl. 7–21, lör kl. 8–18 och sön kl. 11–18.

 • Ungdomslokalen Vox och Paja är tills vidare stängda, av kunddatorerna är endast några öppna och i det tysta rummet finns färre stolar. Musikstudiorna får användas av kunder som tidigare fått instruktioner om hur man använder dem.

Servicepunkten

På Mattby servicepunkt får du rådgivning i ärenden som gäller Esbo stad och stadens samarbetspartner. På servicepunkten kan du skaffa HRT:s resekort, Lippupistes evenemangsbiljetter, armband för stadens gym och Sportarmbandet 68+. Dessutom fungerar servicepunkten som assisterande kundtjänst för till exempel FPA och som turistinformation.

Servicepunkten är öppen mån–tis och tors kl. 10–17, ons kl. 12–18, fre kl. 9–16.

Folkpensionsanstalten (FPA)

FPA:s kundtjänst betjänar huvudsakligen med tidsbokning och några kunddatorer är öppna

 • mån–tors kl. 9–11 och 12–15, fre kl. 10–11 och 12–15.
 • FPA betjänar tills vidare huvudsakligen per telefon och rekommenderar användning av e-tjänster. Länken till e-tjänsterna finns på adressen www.fpa.fi. Du kan också boka en telefontid på www.fpa.fi/boka-tid.
 • I FPA:s postlåda på servicetorget i Iso Omena kan du lämna in ansökningar, bilagor och begäran om återuppringning – lådan töms dagligen.
 • I akuta situationer ger FPA service också utan tidsbokning.

HUSLAB (laboratoriet)

HUSLAB betjänar alla klienter i Nylands sjukvårdsdistrikt.

 • Laboratoriet i Iso Omena har öppet mån–fre kl. 6.45–16 och betjänar tills vidare endast med tidsbokning.
  • Kom till laboratoriet precis före din bokade tid, inte tidigare, och kom ensam utan följeslagare, om möjligt.
  • Jourpatienter och returnering av provburkar sköts fortfarande med könummer. 
  • Boka tid på webben eller per telefon på tfn 09 471 86800 (mån–fre kl. 7.30–15.30).

HUS Bilddiagnostik (röntgen)

HUS Bilddiagnostik betjänar alla klienter i Nylands sjukvårdsdistrikt. I bilddiagnostiken ingår röntgen av bland annat ben och tänder.

 • HUS Bilddiagnostik i Iso Omena är öppen mån–fre kl. 8–16.
 • Tidsbokning på webben
 • Tidsbokning per telefon mån–fre kl. 8–15.30 på tfn 09 471 80900.

Mental- och missbruksvård

Mental- och missbruksvården ger hjälp vid mentala problem och missbruk. Du kan komma till sjukskötarmottagningen utan att boka tid. Tjänsten är gratis.

 • Mottagning för vuxna och ungdomar (13–22-åringar) utan tidsbokning mån–tors kl. 8–18 samt fre kl. 8–16. 
 • Noggrannare uppgifter: www.esbo.fi/mentalvard

Ungdomstjänster: Startpunkten i Navigatorhuset

Ungdomar från Esbo i åldern 16–29 år kan besöka Startpunkten utan tidsbokning. Startpunkten hjälper i frågor och situationer som gäller arbetssökning, utbildning, välmående och problem i vardagen.

 • Startpunkten betjänar mån–tors kl. 14–18 på plats och per telefon på tfn 043 825 7607.
 • Mer information: www.espoo.fi/ohjaamotalo

Servicetorget för sysselsättning

På servicetorget för sysselsättning får du personlig service utan att boka tid i allt som gäller främjande av sysselsättning och utbildning. Tjänsten är avsedd för personer över 30 år som söker arbete.