Tjänsterna på servicetorget i Iso Omena

Kartan över servicetorget i Iso Omena

Du kan också ladda ner en större karta: Kartan över servicetorget i Iso Omena (pdf, 446 Kt)

Öppettider som gäller tills vidare

Lokalerna på servicetorget i Iso Omena är öppna normalt: mån–fre 7–20, lör 8–18 och sön 11–18. På grund av coronasituationen en del av våra öppettider har förändrats. Kolla de tider som gäller tillsvidare i nyheten.

Hälsostationen

betjänar endast med tidsbokning (inga patienter med luftvägssymtom).

 • Öppettider: mån–fre kl. 7–20 (sommaröppet 3.5–31.8)
 • Kontorstid mån–fre kl. 8–15.
 • Hälsostationernas tidsbokning mån–fre kl. 7–18 på tfn 09 816 34500.
 • Hälsostationernas webbtidsbokning
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Det finns videomottagningstider för jourhavande sjukskötare. Gå till tidsbokningen: espoo.terveytesi.fi

Mödra- och barnrådgivningen

Mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena betjänar Esbobor från Olars och Mattby.

 • Rådgivningsbyrån betjänar tills vidare endast med tidsbokning mån–fre kl. 8–19, lör kl. 10–15 (sommaröppet 21.6–15.8). Högst en person får följa med kunden till mottagningen.
 • Boka tid per telefon på tfn 09 816 22800 (vardagar kl. 8.30–14.30).

Biblioteket

Bibilioteket i Iso Omena är öppet samtidigt som servicetorget: mån–fre kl. 7–21, lör kl. 8–18 och sön kl. 11–18 (sommaröppet 10.5–15.8)

 • Personalen på plats på biblioteket mån–fre kl. 8–20, lör kl. 10.30–18 och sön kl. 11–18.
 • Meröppet mån–fre kl. 7–8 och kl. 20–21, lör kl. 8–10. Under meröppettiderna har biblioteket ingen kundservice och verkstaden Paja är inte öppen men du kan låna och returnera böcker i automaterna.
 • Undantag som gäller tillsvidare i biblioteket:

  • Verkstaden Paja har ett begränsat antal apparater som kunder kan använda på egen hand och endast efter att ha bokat tid via tjänsten Varaamo. Närundervisning erbjuds inte.
  • Ungdomslokalen Vox är öppen mån–fre kl. 14–20. Vi tar in högst 10 kunder på en gång.
  • Av kunddatorerna är endast en del öppna.
  • I det tysta rummet finns färre stolar.
  • Musikstudiorna får användas av kunder som tidigare fått instruktioner om hur man använder dem.

Servicepunkten

På Mattby servicepunkt får du rådgivning i ärenden som gäller Esbo stad och stadens samarbetspartner. På servicepunkten kan du skaffa HRT:s resekort, Lippupistes evenemangsbiljetter, armband för stadens gym och Sportarmbandet 68+. Dessutom fungerar servicepunkten som assisterande kundtjänst för till exempel FPA och som turistinformation.

Servicepunkten är öppen mån–tis och tors–fre kl. 10–17, ons kl. 12–18 (sommaröppet 7.6–6.8)

Folkpensionsanstalten (FPA)

FPA:s kundtjänst betjänar huvudsakligen med tidsbokning och några kunddatorer är öppna

 • mån–tors kl. 9–11 och 12–15, fre kl. 10–11 och 12–15.
 • FPA betjänar tills vidare huvudsakligen per telefon och rekommenderar användning av e-tjänster. Länken till e-tjänsterna finns på adressen www.fpa.fi. Du kan också boka en telefontid på www.fpa.fi/boka-tid.
 • I FPA:s postlåda på servicetorget i Iso Omena kan du lämna in ansökningar, bilagor och begäran om återuppringning – lådan töms dagligen.
 • I akuta situationer ger FPA service också utan tidsbokning.

HUSLAB (laboratoriet)

HUSLAB betjänar alla klienter i Nylands sjukvårdsdistrikt. Laboratoriet rekommenderar alla att boka tid på förhand.

 • Laboratoriet i Iso Omena är öppet mån–tors kl. 6.45–15 (med tidsbokning och i brådskande fall också kl 15–18), fre kl. 6.45–16. Lör kl. 8-14 endast med tidsbokning och i brådskande fall (sommaröppet 28.6–15.8)
  • Kom till laboratoriet precis före din bokade tid, inte tidigare, och kom ensam utan följeslagare, om möjligt.
  • Jourpatienter och returnering av provburkar sköts fortfarande med könummer. 
  • Tidsbokning på webben
  • Tidsbokning per telefon mån–fre 7.30–15.30 på numret 09 471 86800.

HUS Bilddiagnostik (röntgen)

HUS Bilddiagnostik betjänar alla klienter i Nylands sjukvårdsdistrikt. I bilddiagnostiken ingår röntgen av bland annat ben och tänder.

 • HUS Bilddiagnostik i Iso Omena är öppen mån–tors kl. 8–18 och fre kl. 8–16 (sommaröppet 28.6–15.8)
 • Noggrannare uppgifter på webbsidan av HUS Bilddiagnostik

Mental- och missbruksvård

Mental- och missbruksvården ger hjälp vid mentala problem och missbruk. Du kan komma till sjukskötarmottagningen utan att boka tid. Tjänsten är gratis.

 • Mottagning för vuxna och ungdomar (13–22-åringar) utan tidsbokning mån–tors kl. 8–18 samt fre kl. 8–16. 
 • Noggrannare uppgifter: www.esbo.fi/mentalvard

Ungdomstjänster: Navigatorhuset

Navigatorhusets verksamhet på servicetorget i Iso Omena förnyas hösten 2021. Vi berättar mer om detta senare på sidan espoo.fi/ohjaamotalo. Startpunkten i Navigatorhuset betjänar utan tidsbokning i Alberga och digitalt i Discord.

Sysselsättning Esbos rådgivningspunkt

Sysselsättning Esbos rådgivningspunkt får du personlig service utan att boka tid i allt som gäller främjande av sysselsättning och utbildning. Tjänsten är avsedd för personer över 30 år som söker arbete.

Esbo bostäder

Esbo bostäder är Esbos största hyresbostadsförmedlare, som äger nästan 16 000 bostäder som hyrs ut till skäliga priser på olika håll av Esbo. Vi bygger också ständigt nya hem. Bekanta dig med bostäderna på webbplatsen www.espoonasunnot.fi.

Kundtjänsten betjänar på plats endast kunder som ska skriva under hyreskontrakt, med tidsbokning.

Rådgivningspunkt för invandrare i Esbo

På rådgivningspunkten för invandrare kan du be om hjälp i alla slags ärenden. Till exempel: småbarnspedagogik (daghemsärenden), studier och jobb, socialtjänster och socialbidrag, hälsa och välfärd, att fylla i blanketter, myndighetsärenden.

 • Rådgivningspunkten är öppen mån–tors kl. 10–16 och fre kl. 9–12 på plats (sommaröppet 28.6–30.7) och per telefon på tfn 040 636 8097. Du behöver inte boka en tid.
 • Noggrannare uppgifter på webbsidan av Rådgivningspunkt för invandrare i Esbo.