Vi har #ENPLAN – ett gemensamt arbete för att unga ska få jobb

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-10-2020 kl. 10.01

Yhteinen työ Espoon kaupungissa nuorisotyöttömyyden puolittamiseksi.

Vi har #ENPLAN – ett gemensamt arbete för att unga ska få jobb

I Esbo var 4 901 personer under 30 år arbetslösa arbetssökande i juli 2020. Ökningen sedan ett år tidigare var 85 procent. Av de arbetslösa 20–29-åringarna hade 1 179 endast gått grundskolan. Ökningen sedan ett år tidigare var 48 procent. Statistiken tyder på att traditionellt nätverksarbetet inte längre är tillräckligt för att lösa dagens utmaningar. 

Vårt mål är att ungdomsarbetslösheten i Esbo halveras till slutet av år 2022. Siffrorna från juli 2020 tyder på att vi måste hjälpa över 2 500 unga in i arbetslivet under de följande två åren och skapa tjänster som förebygger arbetslöshet. 

Sysselsättningsfrämjandet som helhet förändras i början av 2021. Esbo stad inleder ett försök: klientskapet för alla arbetssökande under 30 år från Esbo överförs från arbets- och näringsbyrån till staden. Försöket pågår 1.1.2021–30.6.2023. I försöket där staden tar ansvar för sysselsättningen av unga prövar vi på nya lösningar och tjänster. Dessutom vill vi fokusera på att förebygga ungdomsarbetslöshet.

Under våren och början av hösten 2020 bjöd vi in experter i olika branscher och sektorer för att reformera vårt nätverksarbete de unga till fromma. Tillsammans med experterna tog vi fram lösningar för förebyggande arbete, snabbt avbrytande av en persons arbetslöshet och för en persons återgång till arbetsmarknaden. Över 20 aktörer kläckte nedifrån och upp tydliga och konkreta lösningar. Vi kom fram till att 80 procent av insatserna ska sättas in i övergångsskedena mellan olika tjänster som erbjuds den unga. Slutsatsen var klar: i övergångsskedena behöver flera aktörer arbeta tvärsektoriellt till förmån för den unga. Våra lösningar utgår från tanken:

”Hur kan vi arbeta bättre och mer verkningsfullt med de unga INNAN de blir arbetslösa arbetssökande?”

Det nya ekosystemet för sysselsättning av unga baserar sig på:

  • effektivisering av servicehänvisningen
  • utveckling av den ungas kompetens (kompetensgaranti) samt
  • erbjudande av jobb.

För att effektivisera servicehänvisningen skapar vi tjänster kring den unga, i synnerhet vid övergången från högstadiet till andra stadiet. Dessa tjänster syftar till att öka möjligheterna för den unga att klara sig i studierna och till att förebygga avbrott i studierna. I tjänsterna används kollegialt samarbete över sektorsgränserna.

I utvecklingen av kompetensen koncentrerar vi oss på digitala färdigheter, jobbsökning, ekonomiska färdigheter, läs-, skriv- och räknekunskap och vardagsfärdigheter. En svag kompetensnivå ökar risken för arbetslöshet, fattigdom och social utslagning. Det är viktigt att den unga redan under studierna övar sig i färdigheterna för att kunna ta sig vidare i arbetslivet samt för att kunna hantera sitt eget liv och hushåll. Denna s.k. kompetensgaranti riktas i synnerhet till unga som behöver stöd och som efter grundskolan inte har avlagt en examen på andra stadiet eller motsvarande examen. Genomförandet kräver ett nytt sätt att kombinera resurser, träning, kurser, undervisning och kommunikation.

För att öka jobbtillfällena erbjuder vi ströjobb: praktik- och arbetsuppgifter för studerande i högstadiet, andra stadiet och högskolor. Vi bjuder in hela Esbo stad, organisationer och föreningar att erbjuda ströjobb.

Mer information

Kirsi Eskelinen, servicechef, sysselsättningstjänster för unga
kirsi.eskelinen@esbo.fi, tfn 040 639 3351.

#NuoretTyöhön #NuoriEspoo #TyöllisyysEspoo #MeilläOnSUUNNITELMA