Registraturen

Aktuellt: Esbo stads registratur betjänar tills vidare normalt trots coronaviruset. Vi rekommenderar emellertid att du skjuter upp icke-brådskande ärenden och helst tar kontakt per telefon eller e-post. Post kan lämnas också i registraturens postlåda.

I registraturen registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare. Registraturens kundtjänst ger upplysningar om ärenden som är under behandling och om beslut.

Handlingar som registreras är bl.a. invånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtanden, utlåtanden, begäran om svar och utredningar, beslut, ansökningar, samt svarsbrev.

Registraturens e-postadress kirjaamo@espoo.fi är stadens officiella adress.

Post kan lämnas in till registraturen också utanför öppettider. På tredje våningen i Entresse bredvid hissarna finns registraturens postlåda som töms vardagar kl. 8.00. Posten i postlådan registreras när postlådan töms.

Kungörelser publiceras i elektronisk form.