Registraturen

I registraturen registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare. Registraturens kundtjänst ger upplysningar om ärenden som är under behandling och om beslut.

Handlingar som registreras är bl.a. invånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtanden, utlåtanden, begäran om svar och utredningar, beslut, ansökningar,  samt svarsbrär

Registraturens e postadresskirjaamo@espoo.fi är stadens officiella adress.


Post kan lämnas in till registraturen också utanför öppettider. På tredje våningen i Entresse bredvid hissarna finns registraturens postlåda som töms vardagar kl. 8.00. Posten i postlådan registreras när postlådan töms.

Stadens officiella anslagstavla finns på tredje våningen i Entresse. Kungörelser på anslagstavlan publiceras också i elektronisk form.

Registraturens broschyr finns här