Registraturen

Stadens registratur svarar för att registrera ärenden som gäller beslutsfattandet i Esbo och inkommande dokument samt tjänster som gäller dem. Servicepunkterna betjänar dig om du vill veta mer om stadens tjänster mer allmänt.

I registraturen registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare. Handlingar som registreras är bl.a. invånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtanden, utlåtanden, begäran om svar och utredningar, beslut, ansökningar, samt svarsbrev.

Registraturens e-postadress kirjaamo@espoo.fi är stadens officiella adress. Vid behov kan du skicka sekretessbelagd e-post till denna adress genom att använda https://securemail.espoo.fi.

Post kan lämnas in till registraturen också utanför öppettider. På tredje våningen i Entresse bredvid hissarna finns registraturens postlåda som töms vardagar kl. 8.00. Posten i postlådan registreras när postlådan töms.

Kungörelser publiceras i elektronisk form.