Parkeringsboten stiger i Esbo

13.4.2012 kl. 15.05

Parkeringsboten har varit 40 euro sedan 1.1.2002 och före det var den 200 mark från 1.1.1998.
Parkeringsboten stiger också i Vanda till 60 euro och i Helsingfors till 80 euro i stadskärnan och 60 euro utanför. I Esbo skrivs årligen cirka 30 000 parkeringsböter.


Upplysningar: Kommunalteknisk jurist Petteri Aumala, tfn 09 8162 5007