Säkerhet – Ett säkert Esbo

Trygghet och säkerhet är en grundläggande rättighet och en gemensam sak som olika myndigheter och samfund, näringslivet och enskilda medborgare kan påverka. Säkerhet är ett brett begrepp som omfattar såväl den fysiska som psykiska säkerheten. Ett av Esbos strategiska mål är att invånarna ska uppleva att boendeområdena och stadscentrumen som trygga.

De centrala riktlinjerna och målen för säkerhetsarbetet finns i Esbo stads program för trygghet och säkerhet. Programmet beskriver den nuvarande trygghets- och säkerhetssituationen samt hur situationen borde se ut. Dessutom tar programmet upp tyngdpunktsområdena för trygghets- och säkerhetsutvecklingen. Målet är att invånarna ska känna sig trygga i vardagen.