Västra Nylands räddningsverk

Brandbilar
Till räddningsverkets uppgift hör det att försörja om säkerheten för invånarna, företagen och samfunden på området. Till uppgiften hör det att förebygga olyckor, förbättra beredskapen i kommunerna och hos invånarna, den egentliga räddningsverksamheten och förstadelvårdstjänster.

Västra Nylands räddningsverk står för räddningsverksamheten och förstadelvårdstjänster i 10 kommuner: Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Cirka 600 personer är anställda hos Västra Nylands räddningsverk. För att agera i de dagliga olyckorna har räddningsverket har ca 90 personer i beredskap på 12 bemannade stationer i Västra Nyland.

På Västra Nylands Räddningsverks område arbetar också ca 1000 frivilliga brandmän i 40 avtalsbrandkårer (FBK) och deltidsanställd personal i Hangö och Tenala. Dom deltar i beredskap och säkerhetsutbildning av räddningsverket.