Esbo stad börjar använda Nestes förnybara diesel på sin färd mot kolneutralitet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
5.1.2018 kl. 10.00

Neste_my_kayttoonotto

Esbo stads stadsteknikcentral tar i bruk förnybar diesel (Neste MY Renewable Diesel™) i sina dieselbilar. Dieseloljan är tillverkad av avfall och restprodukter. Övergången till förnybar diesel är ett sätt att nå stadens mål att vara helt kolneutral år 2030. Avsikten är att alla stadens dieselbilar börjar använda förnybar diesel så småningom.

"En av hörnstenarna i staden strategi är att Esbo ska bli kolneutralt under de följande tolv åren. Ett viktigt steg är Nestes förnybara diesel som tas i bruk i både bilar och annan materiel som använder diesel. När vi byter till förnybar diesel reducerar vi våra utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent, lika mycket som utsläppet från 400 personbilar under ett år. Det är betydligt flera personbilar än stadsteknikcentralen använder. Det är fint att vi kan inleda det nya året med förnybar diesel och betydligt reducerade utsläpp”, säger Esbo stadsteknikcentrals direktör Harri Tanska.

”Vi är glada att vi kan hjälpa Esbo stad att nå sitt ambitiösa mål för utsläppen. Det är fint att vi kan bidra till en renare luft för chaufförerna och för alla som rör sig i Esbo. Forskningsresultat från Tammerfors tekniska universitet visar att utsläppen i närmiljön kan minska flera tiotals procent när man övergår till Nestes förnybara diesel”, säger direktör Sam Holmberg som svarar för Nestes Marketing & Services i Finland.