Esbo stad fick pris som utvecklare av offentlig upphandling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-03-2019 kl. 10.35

Upphandlingsexperter diskuterar på mötet framför en massa post it-lappor på väggen
Upphandlingsdirektör Ari Erkinharju (till vänster på bilden) tackar sin personal för kompetens och insats.

Esbo stad har vunnit priset som utvecklare av offentlig upphandling. Det nyinstiftade priset ges årligen till en kommun eller annat offentligt samfund som mest förtjänstfullt har utvecklat sina upphandlingsfunktioner.

Priset beviljades av föreningen Tampereen Nuorkauppakamari ry:s evenemangsorganisation Hankintapäivät och teamet för offentlig upphandling i föreningen Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf. Priset delades ut på upphandlingsdagarna som pågår i Tammerfors.

Esbo vann i synnerhet för att upphandling hos oss är en strategisk funktion och ett strategiskt redskap. Utvecklingen i Esbo ligger därför snäppet högre än i andra städer. Esbo prisades för att staden är ett fint exempel på hur upphandlingen och dess verkningsfullhet kan utvecklas med en stor organisations resurser.

Esbo stads upphandlingsdirektör Ari Erkinharju säger att staden har personalens kompetens och insats att tacka, samt stadens ledning, som har insett att upphandling är en strategisk funktion för hela staden och samarbete mellan stadens sektorer och förvaltningar är i nyckelställning.

– Upphandlingen är viktig för staden när den ordnar tjänster. För att processerna ska vara smidiga har förvaltningarna samarbetat. Elogen tillkommer alltså egentligen inte bara upphandlingscentralen utan hela staden, säger Erkinharju.

Kontaktpersoner för de interna kunderna

LOGY, som är en av föreningarna bakom priset, säger att Esbo vid utvecklingen av upphandlingen har fördelen av en stor stads resurser. En stor organisation med 14 000 anställda, som producerar ett mycket stort urval av tjänster, medför också utmaningar. Hur ska man skapa fungerande, enhetliga regler för hela staden.

– Vi har utvecklat vårt arbete systematiskt sedan augusti 2016. Ett lyckat koncept har varit chefer för sektorernas upphandling. För varje sektor har upphandlingscentralen en egen chef. På så sätt kan vi utgå från sektorernas behov, säger Erkinharju.

Tack vare utvecklingsarbetet planerar vi nu stadens upphandling mera långsiktigt och konsekvent. Uppföljningen av upphandlingen har också förbättrats betydligt.

Arbetet tar inte slut här, utan det fortsätter målmedvetet. I år kommer vi att ta i bruk ett nytt styrsystem för genomförande av upphandlingsprocesserna och för att samla in data. Med hjälp av dessa data kan upphandlingen ledas med kunskap. Vi kommer också att planera och beskriva hur ledningen av upphandlingen görs till en del stadens ledningssystem.

– Så här betydande förändringar tar tid och vi lär oss hela tiden nytt. Vi kommer att fortsätta att systematiskt utveckla upphandlingen. Utvecklingen gäller såväl hanteringen av stora helheter som processerna och arbetssätten, säger Erkinharju.

Upplysningar

upphandlingsdirektör Ari Erkinharju, Esbo stad
tfn 040 759 8743, ari.erkinharju@esbo.fi

VD Markku Henttinen, LOGY rf
tfn 044 336 7083, markku.henttinen@logy.fi (priset och grunderna)