Esbo stad inleder användningen av inkomstregisteruppgifter 1.1.2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-01-2020 kl. 15.35

Inkomstregistret är en nationell databas, som innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalas i Finland. Arbetsgivarna och övriga prestationsbetalare anmäler uppgifterna om utbetalda löner och förmåner till inkomstregistret genast efter varje betalningsdag.

Du kan granska dina egna uppgifter i inkomstregistret: www.tulorekisteri.fi.

Esbo stad erhåller löneuppgifter ur inkomstregistret från och med 1.1.2020

Ibruktagandet av inkomstregistret påverkar följande saker inom social- och hälsovården i Esbo från och med 1.1.2020:

  • fastställande av inkomstrelaterade klientavgifter
  • fastställande av kompletterande och förebyggande utkomststöd
  • underhållsärenden och uppbörd inom barnskyddet.

Vi ber alltid först dig själv om löneuppgifter också i fortsättningen. Om vi inte får uppgifterna, granskar vi dem i inkomstregistret. Ett undantag är underhållsärenden där vi alltid behöver ditt tillstånd att använda inkomstregistret. 

Pensions- och förmånsuppgifter kommer till Esbo stads förfogande från och med 1.1.2021. Även FPA, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen utnyttjar inkomstregistrets uppgifter. Myndigheter och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till enligt lagen och som de behöver i sin verksamhet.

Mer information