Esbo stad och Aalto-universitetet i världstoppen

  • Dela på Facebook
  • TwitterX
17.7.2018 kl. 19.15

Esbo stad är en föregångare som genom lokalt samarbete skapar smarta, människonära och skalbara lösningar för en hållbar framtid på global nivå. 

Esbo stad och Aalto-universitetet valdes med i en toppserie tillsammans med Cambridge i Storbritannien, Palo Alto i USA, Heidelberg i Tyskland och Noida i Indien för att förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling som föregångssamhällen.

Valet utgör en fortsättning på priset ”The Intelligent Community of the Year 2018” som Esbo vann i London i juni. Esbo har också valts till mentorstad i EU-programmet Digital City Challenge och är enligt undersökningar Europas hållbaraste stad åren 2016–17.

”Esbos resurs är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Ett aktivt samarbete med olika aktörer ger på lång sikt många fördelar i invånarnas och hela samhällets vardag i såväl Esbo som hela Finland”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

I Esbo har man arbetat målmedvetet för att bygga en hållbar framtid. Grunden för verksamheten är en strategi i form av en berättelse, Berättelsen om Esbo, som staden tagit fram tillsammans med sina intressentgrupper. Den lokala försöksverksamheten tillsammans med alla aktörer i Espoo Innovation Garden, öppnandet av stadens verksamhet som underlag för innovationsverksamhet samt utnyttjandet av data på ett människonära sätt genom samutveckling i Make With Espoo-andan är faktorer som har uppmärksammats ute i världen.

”Vi har en stark tro på att gemensamma globala utmaningar kan lösas bäst med hjälp av en lokal innovationsverksamhet tillsammans med olika aktörer. Vad som fungerar i små försök kan dimensioneras för nya situationer och omgivningar när man får människorna att delta”, berättar direktör för serviceutveckling Päivi Sutinen.

Lyckade och skalbara exempel är såväl öppnandet av skolorna och servicetorget för samutveckling som förädlingen av klientdata med hjälp av artificiell intelligens. Esbo bjuder in sina aktörer att komma med och ta fram nya, socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar för framtidens utmaningar.

Upplysningar

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo stad, tfn 046 877 3953, jukka.makela@esbo.fi

Päivi Sutinen, direktör för serviceutveckling, Esbo stad, tfn 046 877 2871, paivi.sutinen@esbo.fi

Ytterligare information/bakgrundsmaterial: