Esbo stad söker kafé- och restaurangföretagare vid Strandpromenaden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
31-03-2021 kl. 10.05

Esbo stad söker kafé- och restaurangföretagare på platser vid Strandpromenaden i Sökö strand, Toppelund och  Björnviken. På tomterna ska det byggas lämpliga lokaler med beaktande av den omgivande naturen.

Enskilda aktörer och sammanslutningar kan anmäla sitt intresse. Vid valet betonas projektets ekonomiska förutsättningar och genomförbarhet samt branscherfarenhet. Vid valet beaktas också byggnadens energieffektivitet och andra faktorer som bidrar till en hållbar utveckling.

En solig dag vid stranden.
Strandpromenaden är en unik friluftsled längs havsstranden i Esbo. Bild: Olli Urpela

Staden vill utveckla serviceutbudet längs den populära Strandpromenaden och träffa långvariga arrendeavtal på upp till 25 år. Du kan anmäla ditt intresse att delta i upphandlingen 29.3–10.6.2021. Upphandlingen avgörs på hösten.

Mer information och ansökningsvillkor (på finska)

Strandpromenaden