Esbo stad söker lösningar genom vilka autonom kollektivtrafik främjar utvecklingen av ett hållbart trafiksystem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-05-2021 kl. 15.33

Esbo stad har som mål att främja autonom kollektivtrafik som en del av sitt trafiksystem. Därför vill staden utreda hur man genom autonom trafik kan förbättra servicenivån och kostnadseffektiviteten inom kollektivtrafiken.

Esbo stad har förbundit sig att vara klimatneutral år 2030, vilket innebär att ett välbetjänande kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftigt till sina kostnader är nödvändigt för staden. Coronavirusepidemin har minskat antalet passagerare i kollektivtrafiken, vilket har medfört ekonomiska problem för systemet.

Esbo stad ordnar en idétävling om lösningar för att främja autonom kollektivtrafik. Idétävlingen genomförs som en upphandling där sammanslutningar med ett finskt FO-nummer kan lämna anbud på sin idé till staden. Föremålet för upphandlingen är en tjänst som kan vara en utredning, en demonstration eller ett försök. Syftet med tjänsten är att främja ibruktagandet av permanent autonom kollektivtrafik. Mer information finns i upphandlingsannonsen. Sista inlämningsdagen för förslag i idétävlingen är 18 juni 2021. Tjänsten genomförs under hösten 2021.

Idétävlingen om lösningar inom den autonoma kollektivtrafiken ingår i ett 6Aika-projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets huvudgenomförare är Esbo stad. Delgenomförare i projektet är Uleåborgs stad, Business Tampere, yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu och Åbo stad.

#6Aika #MobilityHub

Mer information

Tuomas Kiuru, projektchef
tuomas.kiuru@espoo.fi

Färdsätt med låga koldioxidutsläpp vid trafikknutpunkter ingår 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling, vars genomförande syftar till att skapa öppna och intelligenta tjänster i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Dessa städer är de sex största städerna i Finland.

Logo: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa