Esbo stad utvecklar de etiska reglerna för användningen av artificiell intelligens

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-10-2018 kl. 14.47

Esbo stad har utvidgat sina nätverk för samarbete inom artificiell intelligens (AI). Tillsammans med våra partner skapar vi etiska regler för utveckling och användning av AI. Målet är att staden är en föregångare inom AI i den offentliga förvaltningen i Finland och internationellt.

Programmet AI Finland är ett nytt nätverk. Programmet startades på uppdrag av näringsminister Mika Lintilä. Det leds av arbets- och näringsministeriet. Ett av programmets centrala mål är en ansvarsfull utveckling av AI. Därför satsar man på etiken. På en månad har nästan 40 företag och förvaltningar ställt upp. De flesta är finländska börsnoterade företag. Förvaltningar som deltar är Esbo stad, Skatteförvaltningen, Business Finland och Befolkningsregistercentralen.

Esbo stad deltar i ett nytt projekt som startats av världens största organisation i teknikbranschen, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Målet är att skapa internationellt godkända processer och certifikat för etiken om AI. De första certifikaten torde vara färdiga 2019.

IEEE:s projekt leds i Esbo av Meeri Haataja, som är VD för Saidot Oy och ordförande för AI Finlands etikarbetsgrupp. I projektet deltar också Accenture, Combient, Vega Systems, VERSES, H5, Wiens stad och Finlands finansministerium.

Dessutom deltar staden i ett projekt som leds av Saidot Oy, som skapar teknisk identifikation för AI. Genom identifikationen kan man hålla reda på var, hur och av vem en viss algoritm eller kodsträng har utvecklats och till vad den kan användas.

– Utvecklingen av ID för algoritmer och av etik för AI gör användningen av AI ansvarsfull och transparent. I framtiden kan staden till exempel ha koll på vad algoritmer som utvecklats av staden används till, säger Tomas Lehtinen, dataanalyskonsult vid Esbo stad.

Regler och öppenhet skingrar rädsla

Att vi kommer att ha nytta av AI är uppenbart, men många ser också hot. I synnerhet är man rädd för vad som kan ske när den offentliga förvaltningen utvecklar AI för hanteringen av klientdata i samarbete med privata företag. Det är förståeligt att det väcker oro hur det ska gå för sekretessen och datasäkerheten.

– Invånarna vill veta vad data om dem används till. Därför skapar vi etiska regler och kommunicerar öppet om dessa. Samtidigt minskar vi rädslan bland experter inom den offentliga förvaltningen att utveckla tjänster med hjälp av AI, säger Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör vid Esbo stad.

Deltagandet i programmet AI Finland och i IEEE:s projekt är en fortsättning på långsiktig utveckling av AI i Esbo. Våren 2018 anslöt sig Esbo stad till FCAI, forskningscentralen för AI (Finnish Center for Artificial Intelligence). Ett av de första, större försöken med AI fullbordades på försommaren. Tillsammans med programföretaget Tieto Oyj genomfördes ett försök med användning av AI för att identifiera dem som kommer att behöva stöd.

Ytterligare upplysningar

  • serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, tfn 046 877 2871, paivi.sutinen@esbo.fi
  • dataanalyskonsult Tomas Lehtinen, tfn 043 826 9177, tomas.lehtinen@esbo.fi