Esbo stads Matti Parviainen valdes till Årets informationssäkerhetschef 2019

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28.3.2019 kl. 16.00

Matti ParviainenEsbo stads informationssäkerhetschef Matti Parviainen valdes till Årets informationssäkerhetschef 2019. Föreningen Tietoturva ry, som beviljade priset, motiverade sitt val med att Parviainen jobbat vid Esbo stad i endast två år, men att han under denna korta tid gjort arbetet med informationssäkerhet mycket synligare både i stadens organisation och ute i samhället.

– Kommunsektorn är en extra stor utmaning, men Parviainen har på ett fördomsfritt och positivt sätt lyckats föra fram hur viktigt informationssäkerhet är. I finländsk kontext har informationssäkerheten handlat för mycket om den privata sektorn, konstateras det i motiveringarna.

Titeln Årets informationssäkerhetschef delas ut till en person som fördomsfritt och på ett exemplariskt vis utvecklat praxis kring informationssäkerheten eller dataskyddet i sin organisation eller som genom sitt handlande anmärkningsvärt främjat nätverkandet bland yrkespersoner inom informationssäkerhetsbranschen och spridning av opartisk kunskap över organisationsgränserna.

Vinnaren kungjordes på evenemanget 600 minutes of Information and Cybersecurity den 28 mars.

Aktiv kommunikation och nätverksarbete

Parviainen har arbetat som Esbo stads informationssäkerhetschef sedan december 2016. Under sina drygt två år i arbetet har han handlett stadsorganisationens 14 000 anställda i informationssäkerhet bestämt och konsekvent,  men samtidigt klart och tydligt samt praktiskt inriktat, och dessutom lättsamt, vilket är typiskt för honom.

Vid sidan av traditionella kurser och anvisningar har Parviainen skapat en intern blogg där han delar med sig av tips och tankar  om informationssäkerhet för hela organisationen.  Tillsammans med Esbo stads dataskyddsombud  Juho Nurmi skapade Parviainen podcasten Suojatie (på finska), som först var avsedd att bli en intern grej, men som efter att lyssnarna bett om det öppnades för allmänheten.

– I dag behövs helt annorlunda säkerhet än för tio år sedan. För att informationssäkerheten ska bli en integrerad del av all verksamhet, måste experterna först klara av att berätta "varför" det ska vara så. När människorna och organisationerna förstår de bakomliggande orsakerna och följderna är det lätt att leta svaret på ”hur”, konstaterar Parviainen.

Nytta av de ungas kompetens på hackning

Föreningen Tietoturva ry lyfter i sina motiveringar också fram kursen i etisk hackning, Hack with Espoo, som fick sin början ur en idé av Matti Parviainen.  Kursen ansågs vara ett exempel på en lyckad kampanj för informationssäkerhet, samtidigt som den gav arbetet med informationssäkerhet mer synlighet.

På kursen, som provkördes i gymnasierna i Esbo hösten 2018, får deltagarna lära sig en ansvarsfull attityd och bekanta sig med redskap som används vid hackning. Sedan får de i uppdrag att försöka sig på att hacka datasystem som staden håller på att utveckla.

Esbo stad visar att staden bär sitt samhällsansvar genom att ge ungdomar möjligheter att utveckla sina talanger för hackning för ett gott syfte. Dessutom får staden värdefull information om eventuella luckor i informationssäkerheten.

Kurskonceptet skapades tillsammans med gymnasierna i Esbo och med företag i branschen. I år utvidgas kurskonceptet också till yrkesutbildningen.

– Staden kan påverka samhällsutvecklingen. På kursen Hack with Espoo lär sig deltagarna inte bara hackning och ansvarsfullhet; kursen bidrar till en allmän kännedom om och en positiv attityd gentemot informationssäkerhet. Det som görs, görs öppet och i samarbete med företag, myndigheter och hackare, understryker Parviainen.

Personer som tidigare valts till Årets informationssäkerhetschef

Föreningen Tietoturva ry har valt Årets informationssäkerhetschef sedan år 2012. Tidigare har följande personer fått utnämningen:

  • 2018: Tomi Pitkänen, Neste Abp
  • 2017: Jari Pirhonen, Oy Samlink Ab
  • 2016: Leo Niemelä, LokalTapiola-gruppen
  • 2015: Kimmo Rousku, Statens center för informations- och kommunikationsteknik
  • 2014: Helvi Salminen, Gemalto Oy
  • 2013: Jani Arnell, Kommunikationsverket
  • 2012: Jyri-Petteri Aro, Försvarshögskolan

Ytterligare upplysningar