Esbo stads markanvändnings- och gatuplaner kungörs i fortsättningen endast på webben

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-04-2019 kl. 9.42

Esbo stads kungörelsepraxis har ändrats  Ändringen grundar sig på en reform av kommunallagen som skedde för några år sedan. Enligt den ska information om kommunens angelägenheter ges på kommunens webbplats. Från maj kungörs offentlig framläggning av förslag till markanvändningsplaner och gatuplaner samt godkännande och ikraftträdande av planer endast på Esbo stads webbplats på adressen Kungörelser.

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter kungörelse i tidningen endast när en plan börjar utarbetas. Esbo stad kungör även i fortsättningen offentlig framläggning av program för deltagande och bedömning och beredningsmaterial för markanvändningsplaner i tidningen. Dessutom får de som bor inom planområdet information per brev såsom hittills. Likaså publiceras det också en tidningsannons om offentlig framläggning av generalplaner som är under beredning.

Planprojektens material finns på adressen esbo.fi/plankungorelser. Från kungörelsen kommer man i fortsättningen direkt till de framlagda planprojektens material. Staden avstår från offentlig framläggning av utskrivna planhandlingar på stadens kundtjänstställen och servicepunkter. På stadens servicepunkter får man vid behov handledning i hur stadens webbplats används.

”Esboborna sköter redan nu många ärenden med staden på webben på sin hemdator. Vi hoppas att denna nya praxis förbättrar kommuninvånarnas och företagens möjligheter att få information om aktuella planer”, berättar utvecklingschef Tiina Eronen.

Man kan bekanta sig med alla plan- och gatuprojekt också på kunddatorerna på stadens servicepunkter och på Esbos teknik- och miljösektors nya kundtjänst på adressen Teknikvägen 15, Otnäs.

Asemakaavoituskohteet (på finska)

Kungörelser

Esbo stads kungörelser om detalj- och generalplaner:

Markanvändningsplaner