Esbo stads personalberättelse 2015: Personalen levt upp till förändringskraven på ett exemplariskt sätt

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
26-04-2016 kl. 15.04

”Under 2015 har vi både berett interna förändringar inom staden och varit tvungna att reagera på plötsliga förändringar i omvärlden, i synnerhet mängden asylsökande som ökade på hösten. Också de omfattande reformerna av tjänsteförsörjningen som statsförvaltningen berett förutsatte att Esbos fokusområden aktivt förs fram. Samtidigt var stadens ekonomiska miljö fortsatt svår, och visar ännu inte tecken på en snabb återhämtning”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

”Trots alla dessa förändringar har de anställda vid Esbo stad skött sina arbeten på ett exemplariskt sätt och visat flexibilitet och innovationsförmåga när det gäller att svara på olika slags utmaningar. I enlighet med personalavtal och det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet har personalen gjort sina arbetssätt allt smidigare och sina arbetsprocesser bättre fungerande.”

Positiv utveckling av personalresultaten

Personalresultaten har utvecklats i positiv riktning. Antalet sjukfrånvaron har minskat redan i flera år och allt färre är tvungna att gå i pension på grund av försämrad arbetsförmåga. Samtidigt har personalens genomsnittliga pensionsålder stigit. Arbetshälsomatrisen som mäter utvecklingen av arbetshälsan har utvecklats positivt under året.

Dessutom hölls både personalallokeringen och personalkostnaderna väl under kontroll. Staden erbjöd även fler sommararbetsplatser till ungdomar än tidigare och understödde deras sommarsysselsättning på företag.

Satsningar på att utveckla ledarskap

För att utvecklingen ska vara positiv krävs gott ledarskap och praktiskt chefsarbete. Projektet för att utveckla ledningen i Esbo, som pågår hela fullmäktigeperioden, utvidgades 2015 till att omfatta allt fler chefsgrupper. Fokus låg bland annat på ledningsgruppernas interna arbete och atmosfär samt på vikten av att utveckla beredningen och informationen och formulera klara mål i de egna enheterna.

Viktiga fakta

 • Antalet anställda var 14 101 i slutet av året.
 • Genomsnittsåldern bland stadens personal var 44,6 år. Den genomsnittliga anställningstiden var 10,6 år.
 • Personalomsättningen bland ordinarie anställda var 5,2 procent.
 • Andelen personer med högskoleexamen är 45,8 procent och andelen personer med högre högskoleexamen 26,7 procent.
 • Andelen anställda med invandrarbakgrund var 5,5 procent.
 • De anställda som gick i pension år 2015 var i genomsnitt 63,7 år gamla.
 • Personalkostnaderna var 632 miljoner euro. Ökningen av personalkostnaderna var under året 0,6 procent jämfört med år 2014. År 2014  steg kostnaderna med 2,4 procent.
 • Inhyrd arbetskraft anlitades cirka 8 procent mer än i fjol.
 • Kvinnornas andel av personalen uppgick till 79,5 procent.

Webbversion av Esbo stads personalberättelse 2015

Personalberättelsen är på finska. I slutet av personalberättelsen finns en sammanfattning på svenska.