Esbo stadsmuseum fick Västmetrons miniatyrmetrobana till sina samlingar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12.2.2018 kl. 16.57

Länsimetro Oy har donerat en miniatyrmetrobana, som den låtit bygga, till Esbo stadsmuseum. Banan är byggd på Länsimetro Oy:s begäran år 2009-2010 av N Club Finland, som är en förening för personer som intresserar sig för finska miniatyrjärnvägar. Miniatyrbanan är tillverkad att användas för pr-bruk under byggets gång för att åskådliggöra detaljer längs med västmetron som går från Gräsviken till Mattby.

Miniatyrbanan grundar sig på förhandsuppgifter som fanns till hands under den tiden då man byggde metron och motsvarar således inte helt den färdiga Västmetron. I miniatyrmetrobanan finns till exempel stationsplattformernas säkerhetsväggar av glas, som skiljer plattformen och banan från varandra och hindrar allmänhetens tillträde till banan. Dessa säkerhetsväggar har inte förverkligats.

Miniatyrmodellen byggdes på bara drygt ett år, vilket är en kort tid med tanke på att det är frågan om ett krävande projekt. De som gjorde banan berättar, att projektet var mer krävande än ett vanligt miniatyrjärnvägsprojekt på grund av metrobanans speciella karaktär och det begränsade utrymmet som fanns till för miniatyrmetrons förfogande. Till förfogande fanns ett 13 meter långt utrymme i ett skyltfönster och man ville att banan skulle synas både utanför skyltfönstret och innanför, där kundutrymmena fanns. Under banans planeringsfas gjordes bra planeringsdokument, som också i fortsättningen underlättar banans underhållsarbeten. Planeringen innehöll många olika skeden på grund av att miniatyrmetrobanan förverkligades digitalt och datorstyrt.  

Metrobanan från Mattby till Drumsö har åtta stationer. I miniatyrmodellen rymdes endast tre av dessa stationer och man var tvungen att förkorta på stationernas längd. Stationerna som valdes ut från Esbo var Otnäs och Hagalund och på Helsingfors sida Björkö, som ligger under havsytan. Otnäs station gjordes med glastak så att man kan betrakta den uppifrån från båda hållen. På den riktiga metrobanan finns en depåbangård och vändspår i båda ändorna av metrobanan. Dessa förverkligades i enklare former i miniatyrmetrobanan.

Miniatyrmodellens skala är 1:160, spårens bredd är 9 mm. Banan är datorstyrd och automatisk. Banan är 11,9 meter lång och 0,5 meter bred. Banan är förverkligad med modulteknik, där banan går under marken i motsats till de vanliga miniatyrjärnvägsmodulerna. Ovanpå modulerna ligger avtagbara skivor, ovanpå vilka man har förverkligat miljön som finns ovanpå markytan. Tågen går innanför modulerna och för att åskådarna skulle kunna se dem, klipptes fönstergluggar skyddade med plexiglas i sidorna av modulerna vid stationerna och tunnlarna. Som materiel använde man Helsingfors metros M200-seriens tågkomponenter, som är tillverkade genom att kombinera ett fabriksgjort underlag av en vagn med en 3D-printad korg.

Text: Pirkko Sillanpää

Källor:
Tuominen Tapani/NCF N Club Finland ry. MEMORANDUM 2017, Länsimetron pienoismetrorata ja NCF.
Tuominen Tapani 2011, artikkeli Länsimetro pienoismallina, PienoisMalli-lehti 1/11.

Länsimetron pienoismalli
Bild Länsimetro Oy