Esbo tar hjälp av digital teknik för att stödja ungas psykiska hälsa

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
4.4.2018 kl. 12.11

Esbo stad startar ett arbete som varar tre månader och har som mål att hitta innovativa digitala lösningar för att främja ungas psykiska hälsa. Utvecklingsomgången, som ingår i programmet för snabba pilotprojekt, börjar med en verkstad på servicetorget i Iso Omena torsdag 5.4 och pågår ända till juni.

De snabba pilotprojekten bygger på ett koncept för samutveckling där tjänsterna utvecklas gemensamt av experterna vid staden, företag, sammanslutningar och läroanstalter samt kommuninvånarna – den här gången särskilt unga i åldern 13–22 år.

Pilotprojekten som inleds nu genomförs inom ramen för Välmående Esbo, som är ett av stadens utvecklingsprogram.

Tre olika pilotprojekt har valts:

  • Stärka ungas krafter med hjälp av digitala gruppövningar (Vapaamieli Oy)
  • Testning och utveckling av en digital tjänst för elevvården som förebygger utmattning bland gymnasieelever(Cauha Care Oy)
  • Digitalt koncept för att sammanföra hobbykompisar och hobbyverksamhet (Innofactor Oy).

En grupp förmedlare sammanför utvecklare

Det här är den tredje omgången med snabba pilotprojekt i Esbo stad och även själva försökskulturen har utvecklats kontinuerligt – genom försöken.

För första gången har staden samlat en grupp förmedlare för att stödja pilotprojekten. Gruppen består av experter inom välfärd och serviceutveckling, bland annat från forsknings- och innovationsinstitut, företag och stadens olika tjänster. En så mångprofessionell grupp med så bred expertis har inte tidigare deltagit i planeringen av tjänster på gräsrotsnivå.

– Förmedlargruppens uppgift är att bidra till att människor och idéer hittar varandra och stödja det praktiska genomförandet av pilotprojekten. Jag hoppas att medlemmarna i gruppen blir brobyggare som ger stöd, men inte gör själva arbetet, berättar projektchef Katja Hagman.

Till förmedlargruppen hör bland andra Esbos ungdomsfullmäktiges ordförande Joel Vanhanen, ordföranden för styrgruppen för utvecklingsprogrammet Välmående Esbo, riksdagsledamot Arja Juvonen och Senior Business Advisor Kimmo Koponen från Helsinki Business Hub.

Första verkstaden samlar förmedlargruppens medlemmar samt ett antal företag som arbetar med digitalisering, ungdomar och lärare på Stage på servicetorget i Iso Omena torsdag 5.4 kl. 13–16. I verkstaden planeras det praktiska genomförandet av pilotprojekten och där preciseras målen, fördelarna och resultaten man vill nå tillsammans med partnerna.

Medier är välkomna att följa verkstaden. Under samma eftermiddag ges på servicetorget information för medier med anledning av att bedömaren från tävlingen Intelligent Community Awards 2018 besöker Esbo.

Ytterligare upplysningar

projektchef Katja Hagman
Esbo stad, serviceutvecklingsenheten
043 826 7645, katja.m.hagman@esbo.fi

6Aika EAKR-logo_svenska Vipuvoimaa-logo_svenska