Esbo testar översättningsapp som ska förbättra kvaliteten på tjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-01-2021 kl. 15.28

Esbo stad har startat ett försök med en digital applikation som översätter skriven text och tolkar tal till exempel från finska till engelska och ryska. 

Esbo stads sysselsättningstjänster har börjat testa applikationen. De preliminära erfarenheterna har varit goda – applikationen klarar av att översätta och tolka från finska till engelska och från engelska till finska. Försöket fortsätter med andra språkpar. 

Försöket inleddes i juni 2020 och det pågår ända fram till mars 2021 vid Esbo stads sysselsättningstjänster och kundtjänster. Till försöket bjuder staden in personer som har testspråken som modersmål och som uträttar ärenden hos sysselsättningstjänsterna och kundtjänsterna under vintern. 

Smidigare att uträtta ärenden oberoende av språk

”Esbo stad har som mål att utveckla kundtjänsterna så, att det är smidigt att uträtta ärenden oberoende av kundens språkkunskaper”, säger näringsdirektör Tuula Antola.  

”Vårt mål i Esbo är en översättnings- och tolkningstjänst som fungerar i realtid på alla smartapparater och datorer. Tjänsten ska spara tid både för kunden och personalen och förbättra växelverkan i servicesituationen. I framtiden behöver vi en tjänst som både personalen och kunderna kan använda, såväl vid möten ansikte mot ansikte som vid distansmöten”, säger kundtjänstdirektör Kirsi Remes.  

Esbo stad genomför försöket i samarbete med Gofore Oy och Microsoft Oy. Resultaten från försöket utnyttjas i Esbo stads framtida översättnings- och tolkningslösningar. 

Försöket ingår i Esbo stads digitala agenda. Med försöken vill man utveckla stadens tjänster med hjälp av digitala lösningar och ny teknik.  

Mer information

  • utvecklingschef Valia Wistuba, Esbo stads serviceutvecklingsenhet, tfn 043 825 2905, valia.wistuba@esbo.fi  
  • projektdirektör Marke Kaukonen, 050 553 2495, marke.kaukonen@esbo.fi