Esbo tog hem pris för hållbarhet vid Energy Globe World Award

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-02-2019 kl. 7.39

Esbo stad med sina lokala partner och nätverk belönades vid evenemanget Energy Globe World Award i Yazd i Iran 29.1.2019. Energy Globe World Award är ett av världens mest ansedda priser inom energi- och miljöbranschen.

Priset är ett erkännande för det långvariga arbete för hållbar utveckling, särskilt energisamarbete, som gjorts i Esbo. Ett av Esbos viktigaste strategiska mål är att vara koldioxidneutralt år 2030. Esbo är också en av FN:s föregångsstäder inom hållbar utveckling. I strävan mot FN:s mål betonar staden i sin verksamhet betydelsen av lärande samt av forsknings- och innovationsverksamhet som skapar nya lösningar.

- Priset för en hållbar stad, Sustainable City, är ett erkännande för Esbos mångsidiga och framgångsrika samarbete med olika aktörer inom energibranschen kring att utveckla och ta i bruk bland annat värmeproduktion utan utsläpp, energieffektivitet och trafiklösningar utan utsläpp, säger Esbo stads direktör för hållbar utveckling Pasi Laitala.

Energy Globe Award, som grundades år 1999, är idag ett av världens högst aktade priser inom energi- och miljöbranschen. Priset togs emot av ordföranden för stadsstyrelsen i Esbo Markku Markkula och professor vid Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT Taina Tukiainen, som representerar stadens samarbetspartner.

I sitt tal poängterade Markku Markkula alla gemenskapers och medborgares satsning och ansvar då det gäller att lösa stora samhälleliga utmaningar.
- Utmaningarna är stora, men innovationer och en effektiv användning av digitalisering skapar resultat. Esbos partnerskapssamarbete passar som förebild överallt – vi visar genom vår stads verksamhet hur FN:s Agenda 2030 genomförs. Samtidigt skapar vi omfattande globala möjligheter för vår företagsverksamhet och ger upphov till nya arbetstillfällen, säger Markkula.

Från prisbelönta projekt till globala modeller för andra

Priset tilldelades av stiftelsen Energy Globe Foundation, som har som mål att främja en hållbar användning av material och resurser. Stiftelsens verksamhet styrs av en internationell delegation och jury vars ordförande är Maneka Gandhi från Indien.

Stiftelsen har redan i tjugo år uppmuntrat aktörer i olika regioner och städer att utveckla, presentera och sprida sina innovativa projekt så att de kan utnyttjas globalt. I Yadz presenterades de bästa bland över 2 000 projekt. Kategorierna representerar de klassiska grundämnena, det vill säga elementen som världen bygger på: jord, vatten, luft och eld. Dessutom belönades ett föredömligt ungdomsinitiativ för att sluta använda plast samt initiativ för en hållbar stad. Denna gång riktades priserna särskilt till aktiv och resultatrik medborgarverksamhet. Till de mest imponerande hörde ett indiskt projekt för att utveckla brunnar. I de övriga kategorierna gick priserna till Kenya, Afghanistan och Tyskland.

På hösten ordnas en konferens för att fira prisets 20-årsjubileum. Stiftelsens ordförande Wolfgang Neumann från Österrike besöker under de närmaste veckorna Finland för att utreda möjligheten att ordna detta evenemang i Esbo som en del av programmet för Finlands EU-ordförandeskap. Då skulle man satsa på företag, teknologi och forskningsverksamhet.

Energy Globe Award, Taina Tukiainen och Markku Markkula
Priset till Esbo stad togs emot av ordföranden för stadsstyrelsen i Esbo Markku Markkula och professor vid Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT Taina Tukiainen, som är representant för stadens samarbetspartner.

Gruppfoto, Energy Globe Winners 2018
Pristagarna samlade. Priset Global Energy Award tilldelas årligen representanter i fyra kategorier – jord, vatten, luft och eld – samt projekt av ungdomar. Priset för 2018 tilldelades dessutom en stad för hållbar utveckling, Esbo.

Styrgruppen för En hållbar stad med Global Energy Award priset
Berättelsen om Esbo, som är stadens strategi, genomförs med hjälp av fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Av dessa stöder programmet En hållbar stad utvecklingen och ibruktagandet av lösningar som är ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara. Styrgruppen för En hållbar stad gladde sig med all orsak åt erkännandet. Programmets ordförande Sirpa Hertell och programchef, direktören för hållbar utveckling Pasi Laitala håller priset tillsammans med Markku Markkula och Taina Tukiainen.

Ytterligare upplysningar

Markku Markkulas tal vid prisutdelningen i Yazd, Iran (på engelska) (pdf, 454 Kt)

Energy Globe National Winners from 182 countries (pdf, 3724 Kt)

Tävlingens webbplats, www.energyglobe.info/en/world-awards/

Esbo stads utvecklingsprogram En hållbar stad, espoo.fi/kestavaespoo