Esbo utbildar gymnasieelever till white hat-hackare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.4.2018 kl. 10.26

Gymnasieeleverna i Esbo kommer på hösten 2018 åt att hacka stadens datasystem med tillstånd. Då ordnas en kurs i etiskt hackande, där deltagarna bland annat får testa datasäkerheten i sådana datasystem som staden håller på att utveckla – däremot får de inte tillgång till datasystem som redan är i användning.

På detta sätt vill Esbo stad visa sitt samhällsansvar genom att erbjuda tonåringarna en möjlighet att utveckla sin hackningsförmåga för ett gott ändamål. Dessutom får staden som bonus nyttig information om eventuella säkerhetshål och kan dra nytta av dem vid utvecklingen av programmen.

– De unga i gymnasieåldern som håller på med informationsteknik kan av misstag hamna in i det olagliga hackandets värld.  Det här är ett konkret sätt att lära tonåringarna känna igen skillnaderna mellan lagligt och olagligt hackande. Samtidigt lär vi tonåringarna känna informationssäkerhetsbranschen och möjligheterna att hitta sysselsättning inom den, berättar Esbo stads datasäkerhetschef Matti Parviainen.

Erbjuds i alla Esbogymnasier

Kursen erbjuds i alla gymnasier i Esbo hösten 2018. Om kursen ger lovande resultat, skapas ett koncept utgående från det, och i så fall blir kursen en del av det permanenta kursutbudet i gymnasierna.

En stor del av kursen ordnas som webbundervisning. I den inkluderas en hackningstävling där tonåringarna kan testa sina kunskaper och utmana sig själva. Det kommer att finnas flera nivåer i tävlingen så att också de som först bekantar sig med ämnet ska bli intresserade av att pröva och utveckla sina kunskaper. De som klarar sig bäst i tävlingen belönas med stadens stipendium.

– Kanske gymnasieutbildningen också borde omfatta ett teknologidiplom och den här kursen kunde vara en del av det. Esbo vill delta i att utveckla en modell för detta, säger gymnasiechef Tapio Erma

Samutveckling med företag i Esbo

Kursen ordnas i samarbete med ett lokalt företag inom datasäkerhetsbranschen, 2NS (Second Nature Security Oy) enligt principerna för samutveckling i skolor och företag och med stöd av avtalsmodellen.  Verksamheten går under förkortningen KYKY, från finskans ”Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen”, och innebär att lärare och elever deltar i att utveckla och pröva av nya produkter och tjänster.

Företagen får för sin del användarfeedback i ett tidigt skede av produktutvecklingen, vilket leder till bättre arbetseffektivitet och produktkvalitet och dessutom sparar både tid och pengar.

2NS får ingen penningersättning för sitt deltagande, utan enligt principerna för samutveckling deltar företaget med sin arbetsinsats i att involvera unga och utveckla beaktansvärda karriärstigar inom etiskt hackande.

– Vi är glada att vi får lära unga hur viktiga hackningskunskaper är. Ju bättre vi förstår hur sårbara program kan vara, desto bättre kan vi också skydda oss mot problemen. Samtidigt kommer vi åt att konkret visa dem hur man kan minimera olika slags säkerhetshål och sårbarheter vid programutveckling, konstaterar 2NS’ verkställande direktör Mika Holmberg.

Upplysningar

datasäkerhetschef Matti Parviainen, Esbo stad
tfn 043 827 0246, matti.parviainen@esbo.fi

gymnasiechef Tapio Erma, Esbo stad
tfn 046 877 3216, tapio.erma@esbo.fi

verkställande direktör Mika Holmberg, 2NS
tfn 040 843 9412, mika.holmberg@2ns.fi