Esbodagen firas åter den 30–31 augusti 2019

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
3.5.2019 kl. 8.00

Esbodagen 2019 är en två dagar lång stadsfest den 30–31 augusti. Esbodagen är det största årliga stadsevenemanget i Esbo som varje år samlar över 70 000 besökare till evenemang runtom i staden. Alla evenemangen under Esbodagen är kostnadsfria. Stadsinvånarna kan antingen själva skapa evenemang eller delta vid dem och få nya upplevelser.

Programsökning börjar den 6 april

Som programpunkter för Esbodagen  godkänns upplevelsebetonade evenemang utan religiöst, politiskt eller kommersiellt innehåll.

Programförslag lämnas på Esbodagens webbplats esbodagen.fi. Evenemang som anmälts senast söndagen den 2 juni kommer att vara med i Esbodagens broschyr. Evenemang som anmäls efter den 3 juni publiceras i programmet på webbplatsen. Programförslag för Esbodagen kan skickas in fram till evenemangsdagen.

Under Esbodagen 2018 ordnades 244 evenemang och upplevelser av 1 500 aktörer från olika samfund, företag och staden.

Esbodagens samordningsansvarig på stadens sida är Stadsevenemang Esbo. Allmänna förfrågningar kan skickas till adressen espoo.paiva@espoo.fi.

_K__2859