Esbo.fi har beviljats stämpeln Tillgänglighet beaktad

23.10.2017 kl. 13.16

Esbo.fi beviljades stämpeln Tillgänglighet beaktad 18.10.2017. Tillgänglighetsstämpeln beviljas webbplatser som har beaktat olika användargruppers behov.

Stämpeln Tillgänglighet beaktad beviljas på grundval av vissa kriterier och en modell för bedömning av webbsidors tillgänglighet som har tagits fram i samarbete mellan Synskadades förbund, Eficode Oy och Yle. Tillgänglighetsstämpeln administreras av Synskadades förbund.

Esbo.fi är den första kommunala webbplatsen som beviljats stämpeln.

Esbo deltar i huvudstadsregionens webbplats för lättläst och teckenspråk

Huvudstadsregionens kommuner informerar om sina tjänster på lättläst språk och teckenspråk på en gemensam webbplats.

Sidorna på lättläst finska publicerades i mars 2011 och på svenska i juni 2012. Sidorna på finskt teckenspråk publicerades i juni 2013 och på finlandssvenskt teckenspråk i början av 2014.

De svenska sidorna på lättläst språk har producerats i samarbete med LL-Center. Vid produktionen av sidorna på teckenspråk hade man hjälp av erfarenhet och expertis i föreningar för döva i huvudstadsregionen och Finlands dövas förbund.

Läs mera (på finska) om hur esbo.fi beviljades tillgänglighetsstämpel

Synskadades förbund: Tillgänglighet beaktad

www.helsinginseutu.fi/selkokieli
www.helsingforsregionen.fi/lattlast
www.helsinginseutu.fi/viittomakieli
www.helsingforsregionen.fi/teckensprak