Esbomedaljerna tilldelades på självständighetsdagens fest

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.12.2017 kl. 15.12

På Esbo stads galakonsert på självständighetsdagen Finland 100 i Metroarenan tilldelades på traditionellt sätt Esbomedaljerna. Stadsfullmäktiges ordförande Jyrki Kasvi och stadsdirektör Jukka Mäkelä överräckte 2017 års medaljer till 15 meriterade personer. Esbomedaljen är stadens tack för ett gott arbete staden till fromma.

Esbomedaljen har delats ut sedan 1972. Esbomedaljen har formgivits av medaljkonstnären Kauko Räsänen. Sedan dess har fler än 500 Esbomedaljer delats ut.

Esbomedaljen 2017

Medaljkommittén har beviljat Esbomedaljen till följande personer, som erkännande för förtjänstfull verksamhet till förmån för Esbo stad.

Osa Espoo-miatlistit
Stadsfullmäktiges ordförande Jyrki Kasvi och stadsdirektör Jukka Mäkelä överräckte 2017 års medaljer.

FC Honkas damlag vann under ledning av kapten Anna Auvinen finska mästerskapet i damfotboll 2017.

Kanadensisk-franske Andre Noël Chaker som blivit Esbobo har genom sina uppträdanden och texter väckt oss att se de säregna finländska värderingarna och handlingssätten som en konkurrensfördel.

Fotografen, journalisten Mauritz Hellström har fotograferat det växande Esbo under flera årtionden. Han har förevigat såväl vardag och fest som byggande och natur i staden.

Företagaren Pertti Itkonen har med flera års arbete byggt Hagalunds golfbana på det tidigare soptippsområdet i Mankans. Nu har området kunnat tas i nytto- och rekreationsbruk för både golfare och andra.

Esbo Bostäder Ab:s verkställande direktör Seppo Kallio har utvecklat stadens hyresbostadstjänster på ett ansvarsfullt sätt. Pionjärlösningarna har sparat energi och skapat hållbart boende.

Den lokala aktivisten Raimo Kukko har varit med om att utveckla invånarverksamheten sedan 70-talet. Han har medverkat bl.a. i Esbo stadsdelsföreningars förbund och Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö. Han har tidigare belönats med hederstiteln Esbo hembygdsfadder.

Ekonomie magister, förvaltningsdoktor, riksdagsledamot Sanna Lauslahti har varit ledamot i Esbo fullmäktige i 13 år. Den pågående mandatperioden är hennes tredje som ordförande för utbildnings- och dagvårdsnämnden.

Lars Miikki och Kari Mikkelä, som leder Urban Mill, som verkar i Otnäs, har utan att tröttna och med orubbad optimism arbetat för att utveckla företags- och innovationsekosystemet i Esbo redan i flera årtionden.

Rektor för Aalto-universitetet, professor, teknologie doktor Ilkka Niemelä utnämndes till sin uppgift från juli 2017. Han har arbetat som professor i databehandlingsteknik, vicerektor och ställföreträdare för rektorn. Han har flera akademiska förtroendeuppdrag och han har också verkat i krävande internationella forskningsuppgifter.

Välgöraren Anna Rukko har samlat pengar för det nya barnsjukhuset genom att sälja smycken hon själv tillverkat. Hon har tilldelats flera nationella erkännanden och i år har hon placerat sig bland de tio bästa i Juniorhandelskammarnas internationella tävling Ten Outstanding Young Persons. Hon är också ledamot i Esbo fullmäktige.

Specialsakkunnig Pirkko Sillanpää har arbetat på Esbo stadsmuseum i nästan 40 år. Hon har även utfört ett oegennyttigt frivilligarbete i flera organisationer i Esbo, bl.a. som stiftande medlem i Föreningen för Mellersta Esbo och som chefredaktör för Keski-Espoon Sanomat.

Den finlandssvenska sångaren och skådespelaren Benny Törnroos har gjort radio- och tv-program på svenska samt musik för barn och vuxna. Signaturmelodin för den animerade serien I Mumindalen är hans kändaste låt. Törnroos har även många gånger deltagit i evenemanget ”Kulturen vid ån” i Esbo.

Diplomköpman, ekonomierådet Heimo Välinen har varit en pionjär i matdonationer och minskande av matsvinnet först i sin butik i Sökö och sedermera i Esboviken. I fjol delades det med hjälp av frivilliga till behövande ut omkring 15 000 kassar matprodukter som var nära sista förbrukningsdag.

Sjukskötaren, regionfunktionär Johanna Värmälä har varit ledamot i Esbo fullmäktige i 17 år och ordförande för social- och hälsovårdsnämnden två mandatperioder.

Espoo-mitalistit 2017
 15 meriterade personer fick Esbomedaljen på självständighetsdagens fest.

Ytterligare information om Esbomedaljen.