Esbos samarbete med Shanghai ger resultat

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
4.1.2019 kl. 14.07

Vänortssamarbetet mellan Esbo och Shanghai i Kina ger resultat på bred front också inom det finländska näringslivet. Samarbetet har pågått i 20 år. Betydelsen av samarbetet mellan städerna ligger särskilt i att möjliggöra interaktion, att öppna dörrar, att lära sig och i utmaningarna kring hållbar utveckling.

Esbo var synligt framme på en internationell importmässa (China International Import Expo) som ordnades i Shanghai för första gången i november. Även vänorternas jubileumsår kulminerade i mässdagarna och städernas samarbete ska fortsätta i även gynnsammare tecken än i dag.

Importmässan i Shanghai hade över 300 000 deltagare från sammanlagt 140 länder, och den anses vara det viktigaste evenemanget i Kina år 2018 som är inriktat på att främja internationell handel. Esbo var en del av Finlands landsavdelning. Avdelningen koordinerades av Business Finland som främjar finländska företags internationella tillväxt, samarbetsnätverk och konkurrenskraft.   

På den festliga öppningen av mässan förde Kinas president Xi Jinping fram synpunkter som är centrala också i Esbos och Shanghais samarbete. Sådana är bland annat vilja till internationell öppenhet och fruktbar interaktion, ökande av kompetensen och svarande på utmaningarna kring hållbar utveckling med hjälp av banbrytande lösningar. 

”Kina är Finlands fjärde viktigaste handelspartner och därför är det viktigt att det i samarbetet mellan våra länder deltar olika aktörer på bred front. Vänortssamarbetet främjar små och medelstora företags lokala kontakter, ger dem synlighet och skapar synergifördelar till exempel för företagens ansträngningar att verka på den kinesiska marknaden”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä på Finnairs tillställning på CIIE-importmässan tillsammans med utrikeshandelsminister Anne-Mari Virolainen, Finlands ambassadör i Kina Jarno Syrjälä och Business Finlands vd Pekka Soini.

Hållbar tillväxt ställer utmaningar

Vid sidan om mässevenemanget ordnade Esbo en egen tillställning i Shanghai för att fira 20-årsjubileet i samarbete med Finlands konsulat i Shanghai och Business Finland. Bland gästerna fanns bland andra CIIE:s Finlandsdelegation, representanter för finländska företag med verksamhet i Shanghai, kinesiska investerare som är intresserade av den finska marknaden och myndigheter från Shanghai.

Shanghai har ett globalt nätverk av nästan hundra vänorter. För detta nätverk ordnade Shanghais stad program och nätverksevenemang som en del av CIIE. Esbos samarbete med Shanghai är även i en internationell jämförelse långsiktigt och konkret och det har möjliggjort många slags samarbetsprojekt mellan aktörer i Esbo och Shanghai, särskilt inom utbildning och innovationer. Under jubileumsåret rönte Esbo uppmärksamhet i Kina även på nationell nivå när Shanghai premierade Esbo som årets vänort 2018 (på finska).

Städerna är av olika storlek, men utmaningarna är gemensamma. Gemensamt för städerna är bland annat frågor kring klimatförändring, hållbar tillväxt och åldrande befolkning. Esbo har bedömts vara Europas hållbaraste stad. Vi har fått global erkänsla för smarta lösningar och ett verksamhetssätt som bygger på samarbete. Vi har valts med i en grupp föregångsstäder som har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling. I den fokuserar vårt arbete på lärande, utbildning och innovationer. Samarbetet med Shanghai ger denna ram och vår verksamhet mer genomslagskraft, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Esbos samarbete med Shanghai bygger broar mellan Finland och Kina även i större omfattning. Detta arbete passar bra för Finlands mest kinesiska stad där det bor en tredjedel av alla kineser bosatta i Finland, totalt cirka 3 000 personer.

Tai Chi - puistopiknik Espoojoen varrella LagstadissaTrapesa/ Filoksenia ry ordnade en taiji-picknick vid Esboån i Lagstad som en del av programmet för Esbo–Shanghai-jubileumsåret i juni 2018.

Mångsidigt samarbete

Jubileumsåret för vänortsrelationerna har omfattat mångsidigt program, evenemang och möten. Under året har sammanlagt 15 delegationer från Shanghai och Esbo bekantat sig med systerstadens verksamhet inom sin egen sektor. Föremål för studiebesök och gemensamt lärande har till exempel varit utbildning och idrottstjänster, stadsplanering, välfärdstjänster och arbete för att främja jämställdhet och god förvaltning. 

Med jubileumsåret som tema har det ordnats över 20 olika evenemang, i huvudsak av föreningar och stadsbor i Esbo. Evenemangen har under året besökts av flera tusen Esbobor. Besökarna har arbetat i workshoppar, introducerats i en teceremoni, deltagit i må bra-evenemang, sett musikuppföranden och dansuppvisningar, firat kinesiskt nyår och studerat språket.

Även en grupp journalister från Shanghai besökte Esbo. Gruppen bekantade sig med lokala företag, finsk design och planering samt naturen. Fem finländska journalister besökte i sin tur Shanghai där temat var speciellt den teknologiska utvecklingen i Kina.