Esbotidningen: Hälsostationerna betjänar på klientens villkor

29.11.2017 kl. 10.59

Den färska Esbotidningen berättar om förnyelsen av betjäningen vid Esbos hälsostationer. Utvecklingen som utgått från klientens behov har gett goda resultat. Kötiderna har förkortats och klienterna har varit nöjdare än tidigare.

På sidorna 8–11 i tidningen kan du läsa närmare om hurdana resultat som hittills uppnåtts och hur klientnöjdheten har ökat från 60 procent till 90 procent.

Esbo är Europas hållbaraste stad, men vad allt innebär det? Hurdana andra mål har Esbo? På sidorna 18–19 kan du läsa om en hurdan stad vi tillsammans bygger upp.

Förutom att tidningen ger dig tips på vinteraktiviteter får du också veta hur Finland 100-jubileumsåret kulminerar i Esbo.

Du kan också läsa tidningen som webbversion.

Tidningen publiceras också på engelska digitalt: Espoo magazine.