Chattjänster

Esbo betjänar också på chatten. Chatt är skriftlig dialog i realtid. Du kommer till tjänsten via webbplatsen esbo.fi.

Chatttjänsterna tillhandahålls av olika leverantörer. Vi har också pilotat chatbots som simulerar mänsklig konversation. Chatten fungerar i frågor som gäller:

Kundtjänst

 • servicetid: mån–fre kl. 8–16

 • servicespråk: svenska, finska, engelska

Fakturering

 • servicetid: mån–fre kl. 9–15

 • servicespråk: svenska, finska, engelska

Stadsmätning

 • servicetid: mån–fre kl. 9–14

 • servicespråk: svenska, finska

Byggnadstillsyn

 • servicetid: mån–fre kl. 9–15

 • servicespråk: finska, engelska

Karttjänst av stadsteknikcentralen

 • servicetid: mån–fre kl. 09–14

 • servicespråk: svenska, finska, engelska

Alla hälsostationers webbsidor och på adressen espoo.fi/terveysasemat

 • servicetid: mån–fre kl. 9–15

 • servicespråk: finska, snart även på svenska och engelska

Rådgivning

 • servicetid: mån-fre kl. 10–13

 • servicespråk: finska och svenska

Skol- och studerandehälsovård

 • servicetid: mån-fre kl. 8.30–15.30

 • servicespråk: finska, svenska och engelska

Esbo stads rekrytering

 • servicetid: mån–fre kl. 9–15

 • servicespråk: svenska, finska, engelska

En smart chattbot svarar på frågor om coronaviruset dygnet runt

 • servicespråk: svenska, finska, engelska och cirka 100 andra språk

 • Du kan testa chatten genom att gå till webbsidorna ovan och klicka på rubriken ”Du kan fråga mig om coronaviruset”.

Anvisningar till kunderna

Skriv inte personliga uppgifter, såsom personbeteckning, adressuppgifter eller uppgifter ur ett myndighetsbeslut på chatten, om inte den som betjänar dig särskilt ber om dem.

Om det är nödvändigt att fråga om dina personliga uppgifter i betjäningssituationen, blir du ombedd att logga in i diskussionen till exempel med bankkoder.