Huvudstadsregionens servicekarta

Huvudstadsregionens servicekarta uppger vilka offentliga tjänster som erbjuds i Helsingfors och i huvudstadsregionen och hur de kan nås. Kartan fungerar också med mobiltelefon.

Huvudstadsregionens servicekarta uppger vilka offentliga tjänster som erbjuds i Helsingfors och i huvudstadsregionen och hur de kan nås. Kartan fungerar också med mobiltelefon.

Informationen om verksamhetsställena omfattar kontaktuppgifter, trafikförbindelser, tillgänglighetsinformation och evenemangsuppgifter. Genom att klicka på adressen på kartunderlaget får användaren veta till vilken stadsdel eller till vilket serviceområde verksamhetsstället hör och vilka andra tjänster som finns in omgivningen.

Skräddarsy din egen karta

Användaren kan välja mellan att färdas till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. Färdvägen syns på kartan, och på den visas också de pågående gatuarbetena. Det är också möjligt att få anvisningar om den valda färdvägen i ord, och kartan kan bytas till en guidekarta eller en flygbild.

Tillgänglighet och nåbarhet

En version med hög kontrast har tagits fram för svagsynta personer. Kartan kan också användas med terminalutrustning för synskadade.

Användaren kan välja ett tillgänglighetsperspektiv på kartan. Den som har med sig barnvagn, använder rullator eller rullstol eller har nedsatt syn eller hörsel kan ange detta och få fram eventuella brister i tillgängligheten på färdvägen eller verksamhetsstället. Användaren får på förhand veta hurdan väg det är till ingången, om det är fråga om en tillgänglig ingång, hurdan hiss eller toalett som erbjuds och om belysningen och skyltarna är i skick.

Öppen interaktion, öppna gränssnitt

Servicekartans uppgifter är tillgängliga för alla användare genom ett öppet gränssnitt.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.