Luftkvalitet i Helsingforsregionen (HRM)

HRM följer andningsluftens kvalitet i huvudstadsregionen på 11 mätstationer. Luftkvalitetssituationen uppdateras varje timme på HRM:s webbsidor.

I luften mäts koncentrationerna av gasformiga och partikelformiga föroreningar. Du kan se mätresultaten antingen per mätstation eller per förorening.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.