Öppna data - hri.fi

Du kan ta reda på de öppna data från Esbo stad i Helsinki region infoshare (HRI) tjänsten.

Portalen www.hri.fi erbjuder ett enkelt sätt att hitta, komma åt och använda offentliga informationsresurser i Helsingforsregionen som öppna data. HRI tjänsten erbjuder bland annat olika geografiska datamängder, t.ex. statistik över befolkningen och ekonomin i Helsingforsregionen och evän gränssnitt som ger realtidsdata.

Data från HRI-portalen samlar automatiskt till avoindata.fi webbplatsen som upprätthåller myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kontaktuppgifter

Respons:
hri@hel.fi

Helsingfors stad ansvarar för den operativa samordningen av HRI tjänsten.