Öppna data

Projektet Helsinki Region Infoshare (HRI) tillhandahåller information om Helsingforsregionen så att alla kan komma åt den snabbt och behändigt. Informationen öppnas för medborgare, företag, universitet, högskolor, forskningsanstalter samt kommunförvaltning och statsförvaltning. Informationen finns gratis tillgänglig och får användas fritt.

Projektet tar i huvudsak fram statistik som mångsidigt beskriver olika stadsfenomen, såsom levnadsförhållanden, ekonomi och välfärd, sysselsättning, trafik och förflyttning. Många av de informationsmaterial som publiceras inom projektet bygger på geokodad information.

Data från HRI-portalen samlar automatiskt till avoindata.fi plats. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori är ansvarig för avoindata.fi-tjänsten.

Kontaktuppgifter

Respons:
hri@hel.fi

Det operativa förverkligandet av tjänsten sköts av en styrelse som bildats av tjänstens finansierare och verkställare, samt Helsingfors stadskansli och Forum Virium Helsinki.