Respons

Via responstjänsten kan du ge respons om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande.

Du kan också placera din respons på kartan. Responsen styrs automatiskt till den ansvariga för den verksamhet som du ger feedback om.

Om du vill ha ett svar på din respons, kom ihåg att meddela ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi försöker besvara din feedback inom fem arbetsdagar. I semestertider kan det räcka litet längre.

Rapporten visar hurdan respons Esbo stad får

Esbo stad får årligen cirka 20 000 responser via stadens responstjänst. Det kommer allt mer respons i synnerhet på gator och trafik. Förutom på gator och trafik ger Esboborna också mycket respons till exempel på idrottstjänsterna och hälsovården. 

Staden vill ännu bättre än tidigare utnyttja informationen som den får via responsen. Vad gäller responsen? Blir vissa teman aktuella i synnerhet under vissa tider eller i vissa bostadsområden?

Vem som helst kan nu granska dessa frågor själv via den nya responsrapporten

Du kan se hur mycket respons som getts om ett visst ämne, till exempel under den föregående veckan. Du kan också till exempel se hur mycket respons det gavs om ditt bostadsområde förra månaden. Endast en del av responsen är dock lokaliserad – främst sådan respons som gäller miljön och underhåll av gator. 

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.