Respons

Via responstjänsten kan du ge respons om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande.

Respons kan också publiceras med läget angivet på kartan. Responsen styrs automatiskt till den ansvariga för respektive ämnesområde.

Om du vill ha ett svar på din respons, kom ihåg att meddela ditt namn och dina kontaktuppgifter. Responsen besvaras inom fem arbetsdagar.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.