Suomi.fi

Suomi.fi är en gemensam adress för den offentliga förvaltningens webbtjänster riktade till medborgarna. Portalen innehåller väsentlig information och tjänster för medborgarna, som har producerats av den offentliga förvaltningens organisationer, kommunerna eller organisationer som kompletterar deras verksamhet.

Portalen är avsedd för alla personer som är i kontakt med den finländska offentliga förvaltningen oberoende av om de bor i Finland eller utomlands.

Innehållet i Suomi.fi omfattar e-tjänster och blanketter samt texter och länkar med serviceinformation. Suomi.fi-portalen finns på finska, svenska och engelska. Suomi.fi:s servicekarta över positions- och kontaktuppgifter inom den offentliga förvaltningen är en del av portalen. Även Medborgarkontot har anslutits till portalen Suomi.fi.

Tjänstens information

En del e-tjänster kräver elektronisk identifiering av användaren för att garantera säkerheten och pålitligheten.

Om identifiering är nödvändig i e-tjänsten, ser du texten "Kräver identifiering" på sidan.