Tillstånd för undersökningar

Tillståndsförfarandet för undersökningar gäller undersökningar och utredningar i det kommunala som utförs av utomstående forskare eller forskningsanstalter.

Det utförs en hel del undersökningar och utredningar i staden. För att undvika överlappande undersökningar och för att resultaten ska vara till maximal nytta är det viktigt att undersökningarna om stadens tjänster och personal är offentliga om det bara är möjligt.

Tillståndsförfarandet för undersökningar gäller undersökningar och utredningar i det kommunala som utförs av utomstående forskare eller forskningsanstalter.  Det gäller också sådana enkät- och intervjuundersökningar hos invånarna som kräver namn och adressuppgifter. Det krävs tillstånd för alla undersökningar och utredningar som utförs i stadens organisation. När staden beställer en undersökning av en utomstående forskare eller forskningsanstalt, fungerar avtalet som sluts med forskaren som tillstånd. Stadens enkät- och intervjuundersökningar har upphandlats centralt. Närmare information för personalen finns på intranet.

I social- och hälsovårdssektorn behandlas tillståndsansökningar inte i juli.

Tillståndsregister

Den som beviljar tillstånd upprätthåller ett register över beviljade tillstånd. I registret finns uppgifter om pågående och avslutade forskningsprojekt i staden. Överlappande forskning undviks. Vi kompletterar sidan med tillståndsregistren senare.