Webbtjänsten för förtroendevalda

Webbtjänsten för förtroendevalda är de förtroendevaldas arbetsredskap i beslutsfattandet.

Inom webbtjänsten kan de förtroendevalda läsa organens föredragningslistor, kommentera beslutsförslag och framställa ändringsförslag redan före sammanträdet. Webbtjänsten ger också möjlighet att rösta om förslag under sammanträdet. Föredragningslistor i pappersform behövs inte längre.

Webbtjänsten för förtroendevalda används av stadsstyrelsen och dess sektioner samt av vissa nämnder.

Tjänstens information

För att använda tjänsten måste man ha användarnamn och lösenord.