Ansökan om ordningsnummer till bostadsrätt

I Helsingforsregionen kan ett ordningsnummer till bostadsrätt ansökas på elektronisk väg.

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende. Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statligt stöd. Vill man bli invånare i en bostadsrättsbostad ska man betala en bostadsrättsavgift som utgör 15 procent av bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. Därutöver betalar man för boendet ett bruksvederlag som kan jämställas med hyra.

Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Borgnäs och Vichtis) bildar ett gemensamt ansökningsområde. 

Ansökan om ordningsnummer till bostadsrätt