HRM:s sökmaskin för återvinningsplatser

Med sökmaskinen hittar du HRM:s återvinningsplatser för hushållens återvinnbara avfallsmaterial i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt.

Sökningen omfattar enskilda insamlingsplatser för glas, kartong och papper samt containrar för farligt avfall och centraliserade återvinningsplatser. På återvinningsplatserna insamlas glas, papper, kartong, småmetall och på en del av platserna kläder.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.