Begäran om omprövning av felparkeringsavgift

Den som är missnöjd med felparkeringsavgift kan lämna en begäran om omprövning av felparkeringsavgift till parkeringsövervakare.

Tjänstens information

Kräver ingen identifiering.