E-tjänster för byggande och markanvändning

På denna tjänst kan du ansöka om olika tillstånd och bifoga ritningar och andra dokument.

Här kan du ansöka om

  • tillstånd för de flesta projekt som gäller byggande: uppförande, ändring, tillbyggande eller rivning av byggnad samt andra åtgärder i anslutning till byggande
  • tillstånd för projekt som gäller markanvändning: ändring av eller undantag från detaljplan samt byggande eller bildande av fastighet utanför detaljplaneområde
  • tomtindelning eller ändring av tomtindelning
  • styckning av tomt eller annan fastighetsförrättning inom detaljplaneområde eller utmärkande av rå.


Du ska förs registrera dig genom att skapa ett användarkonto och identifiera dig med dina nätbankskoder. Alla blanketter finns inte ännu på svenska.