Dataskyddsbeskrivningar

Här finns Esbo stads dataskyddsbeskrivningar ordnade efter sektor.

I dem berättar vi om klientens rättigheter och förståeligt genomlyser vi hur klientens personuppgifter hanteras i samband med de olika registren, till exempel hur uppgifterna samlas in och hur uppgifterna skyddas så att de inte hamnar i fel händer. När personuppgifter samlas in för ett visst ändamål, bildar de ett register.

För närvarande finns en stor del av dataskyddsbeskrivningarna endast på finska.

  

Social- och hälsovårdssektor

Familje- och socialtjänster

Hälsovård

Åldreomsorg

  Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

Koncernförvaltningen