Datasystembeskrivningar

I enlighet med offentlighetslagen ska en myndighet för att införa och genomföra en god informationshantering göra upp och tillhandahålla beskrivningar på de datasystem den upprätthåller och på de offentliga uppgifter som kan tas fram ur dessa, om inte utlämnandet strider mot bestämmelserna i 24 § eller i någon annan lag.

De flesta av de datasystembeskrivningar av Esbo stad har publicerats endast på finska.